Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Kısa Surelerde Tekbir, Tehlil Ve Tahmid Getirmek

KISA SURELERDE TEKBİR, TEHLİL ve TAHMİD GETİRMEK 

35-Tecvid ilminde tekbir ne demektir?

& “Büyültmek ve büyük görmek” manalarına gelir. Tecvid ilminde: (Allahü ekber) demeye denir ki, Vedduha sûresinden başlamak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’in sonuna kadar devam eden kısa sûrelerin sonunda getirilir. 

36-Neden Vedduha sûresinden sonra tekbir getirilir?

&Tekbirin getiriliş sebebi: Vahiy bir müddet yani altı ay kadar geçince müşrikler dediler ki: ‘’Muhammed’e Rabbi küstü artık vahyi de göndermiyor’’ diye yalan iftira atmaya başlamışlardı. Onların bu dedikodularını yalanmak için Cebrail(a.s) Vedduha Suresi’ni getirdi ve sonuna kadar Resulullah(a.s)’a okuyunca Resul-i Ekrem sevincinden Allah’a şükür olsun diye ALLAHÜ EKBER diye tekbir getirdi. Nas suresinin bitimine kadar her sureden sonra tekbir getirdiler, sonrada Vedduha’dan sonra gelen surelerin bitiminde tekbir getirmeyi emretti. 

37-Tekbir hangi sureler arasında getirilir? 

&Nas suresi ile Duha suresi arasında, Duha Suresi’nin bitiminden sonraki gelen surelerin sonunda Allahu Ekber şeklinde tekbir getirmede ittifak ettiler. Tekbirin başlama yeri ekseri kurraya göre Vedduha Sûresi’nin sonu, İnşirah Sûresi’nin de evvelidir.

38-Tekbir’in getiriliş yeri hakkında neden görüş ayrılığı vardır?

&Tekbirin vedduhadan sonraki surelerin başında mı yoksa sonunda mı getirileceği hususunda muhtelif görüşler beyan ettiler. Bazı âlimlere göre tekbir vedduha suresinin başında başlar Nas Suresi’nin başında biter, diğer bazı âlimlere göre tekbir Vedduha Suresi’nin sonunda başlar Nas Suresi’nin sonunda biter. Bu farklı görüşlerin sebebi ise Cebrail(a.s) sureyi okuyunca Resulullah(as) tekbir getirip okumaya başladı. Cebrail(a.s) Vedduha Suresini okudu, Resulullah(a.s) Allahu Ekber deyip okumaya başladı. İşte bu farklı görüşler bundan doğdu. Bazılarına göre Cebrail(as) okuyup bitirdi. Resulullah (s.a.v) Allahu Ekber deyip okumaya başladı öyle ise sure’nin sonunda tekbir getirilir. Diğerlerine göre Cebrail(a.s) okuyup bitirdi Resulullah(s.a.v) tekbir getirerek başladığından surenin başında tekbir getirilir.

39-Vedduha Sûresi’nden sonra tekbir getirmenin hükmü nedir?

&Bu tekbiri getirmenin sünnet veya müstehab olduğu rivayet edilmiştir.

40-Hangi sureden itibaren, tekbirle beraber tehlil ve tahmid de getirilmelidir?

&İhlâs suresi

41-Hatim tekbiri hangisidir?

&Hatim tekbiri, Lâ ilâhe illellahü vallahü ekber velillahil hamd şeklindedir. 

42-Tehlil ve tahmid getirmek, kıraat imamlarından kimin kıratıdır?

& “İbn-i Kesir” hazretlerinin

43-Tekbirli okuyuşlarda geçişler nasıl olmalıdır?

&Tekbirin okunması esnasında, hepsinde vakfetmek veya vasl etmek caiz olduğu gibi, sure sonunda veya tekbirde veya besmelede vakf yapmak da caizdir. 

44-Kısalığı-uzunluğu ve varsa vakıf işareti ne olursa olsun, âyet sonlarında vakıf yapmanın hükmü nedir?

&Peygamber Efendimizin(s.a.v) yaygın uygulaması olarak sünnettir. Geçmek de caizdir. 

45-Tecvid ilminde harf ne demektir?

&Bir mahrece itimad ederek(güvenmek) çıkan ses