Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-İslamdan Önceki Araplarda Sosyal Yapı

İSLAMDAN ÖNCEKİ ARAPLARDA SOSYAL YAPI 

64-Sosyal yapının temeli kabilecilik olan Araplarda kabile reisi ne olarak adlandırılırdı?

&Seyyid, şeyh, emir, rab ve melik

65-Kabilelik daha çok kimin soyundan gelen akrabalık bağına dayanır?

&Erkek

66-Aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu ve fertlerin birbirine kan ve neseb yoluyla bağlandıkları topluluğa (Bedevi-Hadari) ne denir?

&Kabile

67-Kusay tarafından ihdas edilen bedevilerdeki kabile meclisinin en zengin ve en nüfuzlu ailelerin reislerinden oluşan meclise ne nedir?

&Mele

68-İslam öncesi arap toplumu yani kabilenin fertleri kimlerden oluşuryordu?

&Hürler, Mevlalar ve kölelerden

69-Araplarda azad edilen kölelerin oluşturduğu gruba ne denir.

&Mevlalar

70-Azat edilen köle, azat eden kabilenin nesi olur?

&Mevlası

71-Eşref ve avam’dan oluşan kabilenin esas üyesi olan, müşterek nesebe sahip kimselere ne denir?

&Hür

72-Karı – koca ikisi de köle ise, doğan çocuk ne olarak doğar?

&Köle

73-Köleler gibi alınıp-satılamayan, evlenme ve miras konusunda hürler gibi davranılmayan kişilere ne denir?

&Mevali = Mevla

74-Kölelerle hürler arasındaki sınıfa ne denir?

&Mevali = Mevla = Azadlı

75-Araplarda itibarlı arap kadınlar kimlerdir?

&Medinede Neccar oğullarından Selma binti Amr

&Kureyşten Hatice binti Huveylid

&Hind binti Utbe

&Arap şairesi Hansa

76-Arapların kabile hayatında kan davaları neden çok yaygındı?

&Merkezi devlet teşkilatının olmayışından

77-Kadın, ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dâhil olabiliyordu. Bu kural hangi toplulukta mevcuttu?

&Cahil araplarda