Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Cebrail

CEBREİL(A.S)

14-Cebrail(a.s) Hz. Peygamber’e gelirken bazen tanıdığı bir sahabi gibi görünmüş, bazen da kimsenin tanıyamadığı bir yabancı gibi gelmiştir. Cebrail hangi sahabenin görünümüne bürünerek gelmiştir?

&Dıhyetül Kelbi(Dıhye b. Halife)

15-“Er-Rühu’l-Emîn” (Güvenilir ruh) ’’Rühul-Kudüs” (Kutsal ruh) ,Seyyidü’l-Melaike (Meleklerin efendisi) bu tabirler hangi melek için kullanılmıştır?

&Cebrail(a.s)

16-Vahiy meleği olarak ifade edilen melek hangisidir?

&Cebrâil (as)

17-Cebrâil bu gelişlerinin sadece iki defasında aslî suretinde görünmüştür. Bunlar hangi ayetlerin nuzûlü esnasında olmuştur?

«Birisi; Necm Suresi 6. ve 7. ayetlerinin nüzulünde, «Diğeri; Necm suresinin 13. ve 14. ayetlerinin nüzulünde

NOT:(Bu ayetler; Peygamberimizin Cebrail’i Sidretü’l-Münteha’da ve Hıra’dan Mekke’ye dönüşünde gördüğünün bir delilidir)

18-Peygamber Efendimize (s.a.v) ilk vahiy nerede gelmiştir ve kim getirmiştir?

&Nur Dağı-Hira Mağarası ve Cebrail(a.s) 

19-Cebrâil’e (as) Meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında Seyyidü’l Melâike denilmiştir Başka ne gibi isimler verilmiştir?

&Er-Rûhu’l-emîn                 &Rûhulkudüs

20-Cenabı Hakkın, kullarına emir ve yasaklarını bildirir; haberler getirir Güvenilir bir elçidir Bu görevi üstlenen melek hangisidir?

&Cebrail aleyhisselam

21-Namus-u Ekber olarak bilinen Allah’ın en büyük melek hangisidir?

&Cebrail

22-Miraç olayında Cebrail(a.s) Cennete giderek 40.000 yıldır bu anı bekleyen Cennet atını görevlendirir. Attan küçük, eşekten büyük olan bu cennet hayvanının ismi nedir?

&Burak

23-Bu melek, meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında Seyyidü’l Melâike’’ denilmiştir. Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir. Allah ile peygamberler arasında bir aracıdır. Söz edilen melek hangisidir?

&Cebrail                

24-Hadiste “En-Nâmus” diye isimlendirilen melek hangisidir?

&Cabrail

25-Cebrâil (a.s.) her şekle girebilir. Ançak iki defa kendi aslî şekliyle görmüştür. Bunlar hangi zaman gerçekleşmiştir?

«Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu biri vahyin başlangıcında Hıra’dan Mekke’ye gelirken,

«Mirâc’dan dönüşte Sidretü’l-Münteha’da (es-Saâtî, el-Fethu’r-Rabbânî: 8/5)

26-Alimlerin âyette geçen Ruhul-Kudüs hakkında değişik görüşleri vardır. Bunlar nelerdir?

&Ruhul-Kudüs, Yüce Allah’ın isimlerinden biridir.

&Mukaddes kitap olan Kur’ân ve diğer bir görüşe göre İncil demektir.

&Ruhul-Kudüs, Allah’ın ruhu demektir.

&Vahiy meleği olan Cebrâil demektir. Alimlerin ekseriyeti bu görüştedir. Çeşitli hadislerde ve şairlerin şiirlerinde de, bu manada kullanılmıştır.

27-Cebrail vahiy meleğinin özel adıdır. Kur’an-ı Kerim’de kaç yerde Cibrîl şeklinde geçmektedir?

&3

28-Kuran-ı Kerim’de: Rûh, Rûhunâ, Rasûlun Kerîm, Rasûlu rabbik,  Rûhu’l emîn ve Rûhu’l kuds isimleri de zikredilmektedir. Bu ifadeler hangi melekten için söylenilmiştir?

&Cabrail

29-Hz. Peygambere (s.a.s.) vahyi getiren melek (Cebrail)’i, Kur’ân-ı Kerim hangi isimlerle isimlendirmiştir?

&Cebrail, Rûhu’l-Emin ve Rûhu’l-Kudüs