KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

3-Büyük Selcuklü Mimarisi

BÜYÜK SELÇUKLU MİMARİSİ

20-Gotik prensiplerle Melik Şahın hanımı adına yapılmış Selçuklu Mimarisinin teknik ve estetik açıdan en olgun yapıdır. Bu yapı hangisidir?

&Kubbet-i Haki

21-Karahanlı ve Gazne Mimarisinde uygulanmış olan 4 eyvanlı avlu şeması ilk kez hangi camide kullanılmıştır?

&Zevvare Cuma Cami’sinde

22-İran ve Orta Asya camilerinin vazgeçilmez planı nasıldır?

&4 eyvanlı avlu

23-Türbe mimarisinde İmam Gazali’ye mal edilen türbe hangisidir?

&Tüs türbesi

24-Büyük Selçuklularda Kervansarayların en önemlisi hangisidir?

&Ribat-ı şerif

25-Gök-Medrese, Sultan Han, Gevher Nesibe Külliyesi, Keykavus Şifahanesi hangi devlete aittir?

&Anadolu Selçuklu Devleti’ne aittir.

26-Anadolu Selçuklu Devleti, ticareti geliştirmek için ne gibi bir yol izlemişdir?

&Gerekli ana yollar üzerinde, Kervansaraylar inşa edilerek.

27-Sivas’ta bulunan Keykavus Şifahanesi hangi devlete aittir?

&Anadolu Selçuklu Devleti’ne

28-Öğrenimin vakıflar sayesinde ücretsiz olarak sürdürülmesi ve İslâm dünyasına yayılması hangi dönemde gerçekleşmiştir?

&Selçuklular döneminde  gerçekleşmiştir.

29-Nizamülmülk, Alparslan’dan aldığı yet-ki ile hangi kurumun açılmasında Türk İslâm tarihinde ilk olmuştur?

&Bağdat Nizamiye Medresesi

30-Selçuklu Türkleri tarafından yaptırılan çifte minareli medreseler hangi illerimizdedir?

&Erzurum ve Sivas

31-‘’Sivas Gök Medrese, Eşrefoğlu Camii ve Sultan Han’’ hangi devlet döneme ait eserlerdir?

&Anadolu Selçuklu dönemine

32-Anadolu Selçuklu plastik sanatında en çok işlenen konu nedir?

&İnsan-Hayvan-bitki

33-Selçuklular döneminde ortak ziyaretgah olan yerlerden Hâkim Balınas Hamamı’dır. Bu hangi ilimizdedir?

&Kayseri