Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Aristo

ARİSTO

11-‘Mantığı; ‘’herhangi bir bilimle uğraşmadan önce öğrenilmesi gerek şeydir.’’ diye nitelendiren, Mantık ilmini sistemli bir kuruluş haline getiren düşünür kimdir?

&Aristotales

12-‘’Birinci Muallim=Muallim-i Evvel‘’ adıyla bilinen kimdir?

&Aristotales(Aristo)

13-Aristo’nun hocası kimdir?

&Eflatun

14-Aristo’nun eserlerinden alınıp kilise anlayışına uyarlamış olan ve ortaçağda okutulan felsefeye ne denir?

&Skolâstik

15-Aristo’nun gezerek ders verme usulü, gezimcilik, meşaiyeye ne denir?

&Peripatetizm

16-Eflatun’un öğrencisi, eski Yunan düşünürü ve bilim adamı kimdir?

&Aristoteles