Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

29-Saçları Tıraş Etmek Ve Kısaltmak

SAÇLARI TIRAŞ  ETMEK VE KISALTMAK

168-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Hacda saçları tıraş etme veya kısaltmanın zamanı, Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik’e göre, bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadarki süre içinde yapılması vâciptir.

&Umrede saçları tıraş etme veya kısaltmanın vakti, umre tavafının dört şavtını tamamladıktan sonra başlar.

&Tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış olmaz ve ihram yasakları devam eder.

&Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, hac ve umre için saçları tıraş etmenin veya kısaltmanın yeri Harem bölgesidir.

&Hepsi

169-Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vâcip olan miktar, başın en az dörtte birindeki saçlardır. Başın sadece dörtte birinde veya daha az kısmında saç varsa, hepsinin tıraş edilmesi veya kısaltılması gerekir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler

170-Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vâcip olan miktar: üç tel saçın tıraş edilmesi veya kısaltılması yeterlidir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şafii               

171-Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vâcip olan miktar: saçların tamamının tıraş edilmesi veya kısaltılması gerekir. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Hambeli ve Maliki

172-Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılması ile ihramdan çıkılmış olur. İhramdan çıkma, elbise giyme, koku sürünme, saç, sakal, bıyık ve tırnak kesme gibi ihram yasaklarının kalkması demektir. Bu duruma ne denir?

&Tehallül             

173-Birinci tehallül ve ikinci tehallül arasında hangi yasak devam etmektedir?

&Cinsi temas yasağı

&İkinci tehallül ile de ihram yasaklarının tümü kalkar.

174-Birinci tehallül ve ikinci tehallül ne zaman gerçekleşir?

&Birinci tahallül   :Tıraş olup ihramdan çıkınca

&İkinci tehallül     :Ziyaret tavafı yapılınca    

175-İlk tehallülden sonra ziyaret tavafını yapmadan cinsi temas yapana ne gerekir?

&Dem gerekir. 

176-Umre’ye niyet eden umre tavafının en az 4 şavtını yapmadan cinsel temas olursa umre ne olur?

&Fasit olur. Fasit olan umreyi tamamlar, sonra kaza eder bir dem keser.

177-İhrama girdikten sonra Arafat vakfesini yapmadan önce cinsi temas haccı ne yapar?

&Fasit eder, seneye tekrar kazası gerekir, ayrıca ihram yasağından dolayı dem gerekir.

178-Arafat vakfesinden sonra, traş olup ihramdan çıkmadan yani ilk tehallülden önce cinsi temas olursa ne gerekir?

Bedene gerekir. Haccını tamamlar.

179-İlk tehallülden sonra, ziyaret tavafını yapmadan önce cinsi temas olursa ne gerekir?

&Dem gerekir. Hanefi’de kıran haccına niyet eden bu yasağı işlerse biri hac diğeri umre için 2 dem gerekir.