KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

29-Namazla İlgili Karma Sorular

NAMAZLA İLGİLİ KARMA SORULAR

433-Bir rüknün miktarı ne kadardır?

Üç defa “sübhânellâh”

434-Kime göre namaz kılan kişinin, namazın sonunda kendi istek ve iradesiyle yaptığı bir fiil ile namazdan çıkması namazın rükünlerindendir?

&Ebû Hanîfe

435-Bir kimse ka‘de-i ahîrede teşehhüt miktarı oturduktan sonra kendi isteği ile, namazla bağdaşmayacak bir fiil işlese, meselâ kendisine verilen selâmı almak veya hapşırana “çok yaşa” veya “yerha-mükellâh” demek gibi bir şekilde konuşsa, hangi imamlara göre namazı tamam sayılır?

&Ebû Hanîfe        &Ebû Yûsuf          &Muhammed

436-Teşehhüt miktarı oturmakla namaz rükünleri itibariyle tamamlanmış olur. Bu görüş kimlere aittir?

&Ebû Yûsuf          &İmam-ı Muhammed

437-Teşehhüt miktarı oturduktan sonra, kendi isteği dışında bir sebeple namazı bozulsa kimlere göre bu kişinin namazı tamamdır?

&Ebû Yûsuf          &İmam-ı Muhammed

438-Fakat teşehhüt miktarı oturduktan sonra, kendi isteği dışında bir sebeple namazı bozulsa bu kişinin namazı tamam değildir.Hemen abdest alıp kendi istek ve iradesiyle (ihtiyar) namazdan çıkmazsa namazı geçersiz olur ve yeniden kılması gerekir. Bu görüş kime aittir?

&Ebû Hanîfe

439-Hangi mezhep Hz. Peygamber’in bazan teşehhüt miktarı oturduktan sonra, selâm vermeden arkadaşlarına dönerek konuşmak gibi bir fiille namazı tamamladığını bildiren rivayetleri dikkate alarak namazdan selâmla çıkmayı rükün saymamışlardır?

&Hanefîler

340-Hangi mezheplere göre namazdan çıkmak için birinci selâmın verilmesi farzdır?

&Şâfiî                    &Mâlikî

441-Hangi mezhebe göre de iki tarafa selâm verilmesi farzdır?

&Hanbelî

442-Hangi mezhebe göre selâm farz değil, vaciptir?

&Hanefî

443-Namaz kıldıran imamın namaz içinde abdestinin bozulması (Sebku’l-Hadesle) durumunda neye dikkat etmesi gerekir?

&Asla konuşmayacak ve kıbleden dönmeyecek

444-Sebebi ne olursa olsun, kasıtlı ol­maksızın namazda sebku’l-hadesle karşılaşma halinde istihlâf ca­izdir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî Mezhebine

445-İster kasıtlı, ister elde olmayarak abdesti bozacak bir durumun meydana gelmesi halinde istihlâfın sebebi gerçekleşmiş olur. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şafiî Mezhebine

446-‘’Sebku’l-hadesten sonra istihlâf uygulan­maz, cemaat namazın kalan kısmını tek başına tamamlar’’ Görüşü hangi imama aittir?

&Şafîî

447-‘’Sebku’l-hadesten sonra istihlâf uygulan­maz, cemaat namazın bozulur’’ Görüşü hangi imama aittir?

&Ahmed b. Hanbeî

448-Peygamberimize farz olup Ümmetine (Müslümanlara) sünnet olan namazın adın nedir?

&Teheccüt Namazı

449-Gece namazının İslam ıstılahındaki adı nedir?

&Teheccüd Namazı

450-Namazda iftidah tekbiri ne demektir ve hükmü nedir?

&Namaza başlama tekbiri ve hükmü farzdır

451-Namazda ilk ve son tahiyyatta oturmanın hükmü nedir?

&İlki vacip, sonu farzdır

452-İslamın beş şartından hangisinin vacibi yoktur?

&Kelime-i Şahadetin

453-Sabah ve öğle namazı arasında kılınan namaz nedir?

&Kuşluk namazı

454-Namazda gözleri yummanın hükmü nedir?

&Mekruh

455-Oturarak kılınabilen namaz hangisidir?

&Nafile namazlar

456-Vitir namazının vakti ne zamandır?

&Yatsı namazı kılındıktan sonraki zamandır.

457-İftitah tekbirinde AAALLAH veya EKBEEER uzatılarak okumanın hükmü nedir?

&İftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz bozulur.

458-Kıraat yaparken hiç ses çıkmaksızın sadece dudakları kıpırdatmakla kıraat yerine getirilmiş olur mu?

&Hayır olmaz

459-Musalli Samed yerine Semed okusa namazı bozulur mu?

&Hayır, bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur.

460-Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Salihat yerine Talihat dese namaz bozulur mu?

&Evet bozulur.

461-Namazın Kur’an’daki ibaresi nedir?

&Es-salat

462-Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?

&Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.

463-Bir kişi kıbleyi araştırdı soruşturdu ve namazını kıldı ama kıbleye isabet edemediğini öğrendi namazını iade eder mi?

&Hayır, etmez

464-Musalli namazda iken kıblede hata ettiğini anlarsa ne yapar?

&Namazını bozmadan Kıbleye döner ve devam eder.

465-Musalli kıbleyi bilmiyorsa bilene de sormuyorsa ama araştırıyor fakat kıbleye isabet edemediyse namazı olur mu?

&Olmaz.

466-Musalli kıbleyi bilmiyor araştırmıyor namaza kıble ile ilgili şüphe ile duruyor ama namazda kıbleye isabet ettiğini anlıyor namazı olur mu?

&Olmaz. Zira şüphe üzerine sağlam görüş bina edilemez.

467-İkindi namazını son vakte ertelemek nedir?

Tahrimen mekruhtur

468-Kutuplarda namaz vakitleri?

&Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.

469-Cenaze yıkamak nedir?

&Farz-ı Kifayedir.

470-Bir kimse secdede özürden dolayı alnını yere koymasa, secde olur mu?

&Olur.

471-Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?

&Olmaz.

472-Secde edilen yer ayakları koyduğumuz yerden en fazla kaç cm yüksekte olabilir?

&23 cm

473-Sarhoşluk abdesti bozar mı?

&Bozar.

474-Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi?

&Kılamaz, her namaz için ayrı abdest alması lazımdır.

475-Teyemmüm ile namaz kılarken su gelse ne yapılmalıdır?

&Namazı bozup abdest alınmalı, namaz baştan kılınmalıdır.

476-Abdesti bozmaz ancak hem abdesti hem namazı bozar. Bu hangi durumdur?

&Namaz içinde kahkaha ile gülmektir.

477-Tilavet secdesi ve cenaze namazında kahkaha ile gülenin namazı olur mu?

&Namazı olmaz, bunun yanında abdesti de bozulmaz

478-Sadece kendi duyacak kadar gülen bir kişinin namazı ve abdesti bozulur mu?

&Namazı bozulur, abdesti bozulmaz

479-Oturarak da namaz kılamayan kişi namazlarını nasıl kılabilir?

&Yatarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar.

480-Bayılan kişinin namazlarının kazası nasıl olur?

&Bir günden az ise ayıldığında kılamadığı namazlarını kaza yapar. Daha fazla baygın durmuş ise kazaya gerek yoktur. Örneğin; Uzun süreli komada kalan kişinin namazları bu hükümdedir.

481-İmama rûkuda yetişen imama nasıl uyar?

&Ayakta iftitah tekbirini alır ikinci bir tekbir almadan ellerini bağlamadan direk rükuya eğilir.

482-İmamdan önce rükû ve secde yapanın durumu nedir?

&Rekât batıl olur. Rekâtı iade etmezse namaz olmaz. Selamdan sonra kalkar bir rekât iade eder ve sehiv secdesi yapar.

483-İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rukuya gitse daha sonra nasıl davranmalıdır?

&Kalkar tekrar rükûda iken imama yetişir.

484-Ruku secde ve intikal tekbirlerinin ve tesbihlerinin hükmü nedir?

&Sünnettir.

485-Gündüz namazlarında kıraatı gizli okumak nedir?

&Vaciptir.

486-Namazda secde ayetinden dolayı tilavet secdesini yapmak nedir?

&Vaciptir.

487-Musallinin sehiv secdesini yapmasının hükmü nedir?

&Vaciptir.

488-Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?

&Mekruhtur.

489-İmamın sesli okunan namazlardaki sesli kıraatinin hükmü nedir?

&Vaciptir.

490-İmamın sessiz okunan bütün namazlardaki sessiz kıraatinin hükmü nedir?

&Vaciptir.

491-Müktedinin imamın kıraatını dinlemesinin hükmü nedir?

&Vaciptir.

492-Müktedinin hafi namazlarda vacip olan kıraatı okumayıp dinlemesinin hükmü nedir?

&Vaciptir.

493-Namazın vaciplerinden birini sehven terk eden biri ne yapar?

&Sehiv secdesi yapar.

494-Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden biri ne yapar?

&Namazı yeniden kılmalıdır.

495-Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?

&Kılınabilir. Cemaatin hepsinin aynı namazı kazaya bırakmış olması lazımdır. Yani, aynı gün ve aynı vaktin kazası olması durumunda kılınabilir 

496-Namaz kılanın önünden geçmek nedir?

&Tahrimen mekruhtur. 

497-Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?

&Selamdan sonra secdeyi kaza eder.

498-Bir namaz içinde musalli 3 tane sehiv secdesi gerektirecek hareket yaptı kaç sehiv secdesi yapar?

&Bir tane yeterli olur.

499-Oturarak namaz kılan secde için ne kadar eğilir?

&Rükûsundan biraz daha fazla eğilir.

500-Oturarak namaz kıldıran imama ayaktaki cemaat uyabilir mi?

&Uyabilir.

501-Özürlüden imam olur mu?

&Olmaz. Ancak kendi cinsinden bir özürlü varsa ona imam olabilir.

502-Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?

&Uyabilir.

503-Farz kılmak isteyen bir kişi nafile namaz kılana uyabilir mi?

&Uyamaz, kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez.

504-Farzı evde kılan bir kişi aynı vaktin namazını tekrardan cemaatle kılabilir mi?

&Kılabilir. Evdeki namazı farz olur imama uyduğu nafile olur.

505-Çok yumuşak şeylere secde etmek caiz midir?

&Hayır, yüzü ve alnı kaybolmayacak şekilde sertliği hissetmesi lazım.

506-Abdestli bir kişi teyemmümle namaz kılan bir kişiye uyabilir mi?

&Uyabilir.

507-Cemaat imama 4 yerde uymaz, bunlar nelerdir?

&Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında

&Bayram namazında fazla tekbir aldığında

&Namazda peş peşe 3. secdeye gittiğinde

&Son oturuştan sonra fazla rekâta kalktığında uymaz. İmamı uyarmalıdırlar.

508-Namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir. Bu namazın hangi farzıdır?

&Kâde-i âhire

509-Musalli nafile namazını bozduğunda ne yapmalıdır?

&İadesi vaciptir, yeniden kılmalıdır.

510-Sebepsiz yere boğazını temizlemek için ses çıkaranın namazı ne olur?

&Namazı fasit olur.

511-Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur?

&Namazı bozulmaz.

512-Musalli, aksıran bir kişiye yerhamükellah dese yahut bir duaya âmin dese ne olur?

&Namazı bozulur.

513-Musalli namazda yüksek sesle güldüğünde ne olur?

&Hem abdesti hem namazı bozulur. Cenaze namazında kahkaha ile gülündüğünde sadece namazı bozulur. 

514-İmam sehiv secdesini terk etse cemaat ne yapar?

&Cemaatte terk eder.

514-Kadınlar cemaatle kendi kendilerine namaz kılabilirler mi, Hükmü nedir?

&Kılabilirler, ama mekruhtur.

515-Namazda bilerek veya bilmeyerek anlaşılır bir ifade ile ses çıkaranın namazı ne olur?

&Namazı bozulur.

516-Musalli ikaz için namazda olduğunu belli etmek için sübhanallah elhamdülillah dese ne olur?

&Namazı bozulmaz.

517-Bir kimse musalli birisine selam verse, musalli de selamı alsa namazı ne olur?

&Namazı bozulur. Musalli ima ile salam alsa namazı bozulmaz.

518-Musalliye birisi ileri git, geri gel, yer aç gibi talimatlar verse ve o da bu talimatları yapsa ne olur?

&Namazı bozulur.

519-Musalli önünde açık duran Kur’an’dan okuyarak namaz kılsa namazı bozulur mu?

&Namazı bozulur.

520-Namazda özürsüz ard arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?

&Namaz bozulur.

521-Namaz kılan kadının sehven başı açılırsa ne olur ne yapması lazımdır?

&Bir rükun geçmeden örterse namazı olur. Yoksa namaz bozulur.

522-Emzirmek annenin abdestini bozar mı?

&Bozmaz.

523-4 rekâtlık bir namazda 1. oturuşta yanlışlıkla selam veren ne yapar?

&Namazı bozucu bir davranışta bulunmadıysa 3. ve 4. rekâtı kılar sehiv secdesi yapar.

524-Mümeyyiz olmayan çocuğun imameti geçerli midir?

&Geçerli değildir.

525-Fasığın imamlığı caiz midir?

&Namaz sahihtir, ama imamlığı mekruhtur.

526-Âmânın imamlığı caiz midir?

&Necasetten sakınmasında zorluk olduğu için tenzihen mekruhtur. 

527-Musalli namazda secde ayeti okudu ve daha kıraatini bitirmedi ise tilavet secdesini nasıl yapar?

&Hemen direk secdeye gider bir kere tilavet secdesini yapar ayağa kalkar kıraatine devam eder.

528-Musalli namazda kıraatinin son ayeti olarak secde ayeti okudu ise tilavet secdesini nasıl yapar?

&Namazın rükûsunu ve secdesini normal olarak yapar bu arada tilavet secdesini de yapmış gibi kabul edilir.

529-İmamın cehri(açıktan-sesli) okuduğu secde ayetini namaz kılmayan duyarsa secde gerekir mi?

&Evet gerekir.

530-Musalli, namaz kılmayanın okuduğu secde ayetini duyarsa tilavet secdesi gerekir mi?

&Evet gerekir.

531-Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi ve nafile namaz kılınmaz. Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitler nelerdir?

&Güneş doğarken

&Güneş tam tepede iken

&Güneş batarken.

532-Namazda okunan secde ayetinin tilavet secdesi namaz dışında yapılabilir mi?

&Hayır, yapılamaz.

533-Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamız hangilerdir?

&Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2), toplam 7’dir.

534-Namazda birinci oturuş ile ikinci oturuş arasında ne fark vardır?

&Birincisi vacip ikincisi ise farzdır.

535-Abdestin vacipleri nelerdir?

&Abdestin vacibi yoktur.

536-Vitir namazının kılınacağı vakit hangi zamandır?

&Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit

537-Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir?

&Nafile namazlar

538-Nafile namazlarda kıyam olmazsa namaz olur mu?

&Mazeretten dolayı oturarak kılabilir.

539-Namazda birisi önümüzden geçerse namazımız bozulur mu?

&Hayır, bozulmaz.

600-Vaktinden önce namaz kılınmışsa ne yapılır?

&Vakit girince namaz tekrardan kılınır.

601-Vaktin oluşmadığı yerlerde, mesela 24 saat den fazla güneş olan yada gece olan yerlerde namaz nasıl kılınır?

&O yerlerde olanlardan namaz sakıt olmaz, 5 vaktin oluştuğu en yakın yere göre namaz vakitleri tespit edilerek kılınır.

602-Ölünün tırnakları, saçları kesir mi?

&Kesilmez

603-Ölü yıkanmadan yanında Kur’an okunur mu?

&Ölü yıkanmadıkça yanında Kur’an okunmaz, okumak mekruhtur. Bu durumda başka bir odada okunabilir.

604-3 ve 4 rekâtlık namazda imam 1. ve 2. Rekâtta Fatiha’dan sonra sureyi sehven okumasa nasıl davranmalıdır?

&3 ve 4. Rekâtta imam Fatiha ve zammı sureyi cehri okur sehiv secdesi yapar.

605-Akşam namazının son rükûsunda imama yetişen kişi namazını nasıl tamamlarsa doğru yapmış olur?

&İki rekât tamamlar ve bu rekâtların ikisinde de tahiyyata oturur.

606-Ağızdan ses çıkmaksınız sadece dudakların kımıldamasıyla kıraat yerine gelmiş olur mu?

&Olmaz. Kişinin kendi sesini duyabileceği kadar kıraat yapması lazımdır.

607-Cemaatin en az sayısı kaç kişidir?

&İmam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir.

608-Bir kimse Fâtihâ okuyup okumadığında tereddüt etse nasıl hareket eder?

&Bir kimse Fâtihâ okuyup okumadığında tereddüt etse henüz başka bir sûre okumamışsa Fâtihâ’yı okur. Fakat başka bir sûre okumuşsa artık Fâtihâ’yı okumaz. Çünkü sûrenin Fâtihâ’dan önce okunmuş olma ihtimali daha ağır basar.

609-Yolcunun dört rekâtlı farz namazları kısaltması zorunlu mudur; yoksa kısaltmakla tam kılmak arasında serbest midir?

&Hanefîlere göre, yolcunun namazları kısaltarak kılması vacib ve aynı zamanda azimettir. Yolcunun bilerek iki rekâttan fazla kılması mekruhtur

610-Teravih namazının hükmü nedir?

&Terâvîh, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil rama­zan ayının sünnetidir

611-Zammı sure en az ne kadar olmalıdır?

&En az üç kısa ayet yada üç kısa ayet uzunluğu miktarınca bir ayet.

612-Mezhep ayrılığı İmam olmaya engel midir?

&Hayır, engel değildir.

613-Sandalyede namaz kılmak uygun mudur?

&Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) nasıl namaz kılacağını soran hasta bir sahabiye “Namazını ayakta kıl. Eğer gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse yan üzere kıl.” (Buhari, Taksiru’As-Salât, 19) buyurmuştur. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimse namaza ayakta başlar, rükûdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapar. Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişi namaza ayakta başlar, secdeden sonra namazını oturarak tamamlar. Ayakta durmaya ve rüku yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayan kimse namaza ayakta başlar rükudan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak ima ile eda eder. Ayakta durmaya gücü yetmeyen, yere de oturamayan kimse namazı tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak rüku ve secdeleri ima ile yerine getirir. Öte yandan dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça camilerde sandalyede namaz kılmak, göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkarmakta ve cemaat arasında tartışmalara sebep olmaktadır. Özellikle üzerinde namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılması, cami doku ve kültürüyle bağdaşmamaktadır. Bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmaları uygundur.

614-Defin ve cenazenin yıkanması konusunda yapılan vasiyet geçerli midir?

&Sağlığında kendisini belirli bir kimsenin yıkamasını, cenaze namazını kıldırmasını ve defnetmesini yahut da belirli bir yere defnedilmesini vasiyet eden kişinin, bu vasiyeti bağlayıcı değildir. Ancak, ölünün yakınları, dilerlerse bu vasiyeti yerine getirebilirler.

615-Cenaze geçerken ayağa kalkmanın dini hükmü nedir?

&İnsana hayattayken saygı gösterilmesi gerektiği gibi, ölümünden sonra da saygı gösterilmesi gerekir. Hz. Peygamber, yanından geçen bir cenaze için ayağa kalkmıştır. Cenazeye şahit olan kişi, vefat edenin yakınlarına taziyede bulunup üzüntülerini paylaşmalı, onlara ve cenazeye saygılı davranmalı, ayrıca bundan ibret almalı ve tefekkür etmelidir. Ayağa kalkmak da bu ruh hâlinin bir ifadesidir. Sonuç olarak, cenaze için ayağa kalkmak, zaruri olmamakla birlikte, ölüye ve yakınlarına saygının ifadesi olarak güzel bir davranıştır.

616-Namaz kılarken kaç rekât kıldığı konusunda ilk defa tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

&Yapılan ibadet ve amellerin her türlü şüpheden uzak olması gerekir. Şüphe ve tereddütler amelin değerini düşürür ve kararsızlıklar meydana gelir. Bu yüzden sözgelimi dört rekâtlı bir namazı üç rekât mı, yoksa dört rekât mı kıldığında ilk defa şüphe eden kimsenin bu namazı yeniden kılması gerekir.

617-Cenaze defnedilirken neler okumalıdır?

&Cenaze defnedilirken, Kadir, Kâfirun, Nasr, İhlas, Felak, Nas ve Fatiha surelerini okumak, ölü için dua ve istiğfar etmek müstehaptır. Bakara suresinin başını ve sonunu okumak da müstehaptır.

618-Namaz kılarken kaç rekât kıldığı konusunda devamlı tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

&Namazda sürekli olarak şüpheye düşüp kaç rekât kıldığı hususunda kesin bir kanaate varamayan kimse, kıldığına emin olduğu en az rekât sayısını esas alarak namazına devam eder.

619-Dört rekâtlı bir namaza başlayan kimse, kıldığı rekâtın birinci rekât mı ikinci rekât mı olduğunda kuşkuya düşüp, bir tarafı tercih edemezse, ne yapması gerekir?

&Kendisini bir rekât kılmış sayar ve birinci sayılan rekâtın ikinci; üçüncü sayılan rekâtın da dördüncü rekât olma ihtimali bulunduğu için, her bir rekâtın sonunda ihtiyaten teşehhüt miktarı oturur, böylece dört oturuş yapmış olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar

620-Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru nasıldır?

&Lifâfe – izâr – kamîs.

621-Namaz kılmayan kimselerin cenaze namazlarını kılmakla mükellef miyiz?

&Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in insanlığa tebliği ve hayatında tatbik ettiği dinî hükümlerin doğru ve gerçek olduğunu kabul eden ve ben Müslümanım diyen herkes, bazı ibadetlerde kusurlu bile olsa, dinden olduğu kesinlikle bilinen bir hükmü inkâr etmedikçe Müslümandır.  Bu itibarla, günahkâr da olsa her Müslümanın cenaze namazı kılınır.

622-Tanımadığımız, musallaya konan her cenazenin, namazı kılınabilir mi?

&Cenaze namazı kılabilmek için gerekli şartlardan birisi de o cenazenin Müslüman olmasıdır. Kendisinin veya ebeveyninden birisinin veyahutta yaşadığı çevrenin Müslüman olmasıyla mezkür cenazenin de -zahiren- Müslüman olduğuna hükmedilir. Sözünü ettiğimiz şartlar muvacehesinde, cenazesi musallaya konulmuş olan kişinin Müslüman olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığı takdirde o kişinin Müslüman sayılmasında ve cenaze namazının kılınmasında bir sakınca yoktur.

623-İntihar etmek günah mıdır? İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı?

&İntihar, büyük günahlardandır. Başkasının canı-na kıymak, katil olmaktan farkı yoktur, hatta daha kötüdür. Ancak bunu helal saymadıkça intihar eden kişi İslam dininden çıkmış olmaz. Dinden çıkmayı gerektiren bir davranışta bulunmamış olan, her Müslümanın cenaze namazı kılınır.

624-Bir Müslümanın cenazesi gayr-ı müslim çocuklarına bırakılır mı?

&Vefat eden bir Müslümanın cenazesi, Müslüman olan velisi veya akrabası tarafından kaldırılır. Eğer- sözkonusu cenazenin bütün akrabası gayr-i Müslim ise; cenaze hiçbirine verilmez, onun techizi, tekfîni ve cenaze namazı kılınarak defni, Müslüman toplumu üzerine farz-ı kifayedir.

625-Musallada ölüye yapılan “Helal olsun” sözü ile bütün alacaklar da helal edilmiş olur mu?

&Hakkını helal eden kişinin, ölenin üzerinde bulunduğunu bildiği hakları helal olur, Sözgelimi, bir başkasının hakkını zimmetine geçirmiş olan kişi öldüğü zaman, hak sahibi   bundan haberdar olarak, kendi isteği ile hakkını helal ederse, ölen kişi bu sorumluluktan kurtulur. Hak sahibi de sevap kazanır. Fakat hak sahibi ölenin üzerinde bulunan bazı haklarından haberdar değilse, haber-dar olmadığı haklarını helal etmiş sayılmaz. Ayrıca karz veya alım-satım gibi sebeplerle ölenin zimmetindeki borçlarının da, mirasının taksiminden önce terikesinden hak sahiplerine (alacaklılarına) ödenmesi gerekir.

626-Mezhepler göre namaz çeşitlerini yazınız?

&Hanefiler; farz, vacip ve nafile olarak ayırırlar. Diğerleri ise; farz ve nafile olarak değerlendirirler.

627Vacip namazlar kendi arasında kaça ayrılır?

&Vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li aynihi vacip)  ve vacip oluşu kulun fiiline bağlı olan vacip (li- gayrihi vacip) olmak üzere iki kısımdır.

628Tadil-i Erkan’ın mezheplere göre hükmü nedir?

&Namazın rukünlerinin düzgün bir şekilde yapılmasına tadili erkan denir. Hanefilerin dışındaki üç mezhebe göre rükun kabül edilmiştir. Hanefilere göre vacip kabül edilmiştir.

629-Namazda kıraat yapılırken, Kur’an-ın meali lafzının yerine okunur mu?

&Ebu Hanifeden başka bütün müctehidlere göre Arapça ezberleyip okuyabilen kimselerin  namazda Kur’an-ı   a-sıl dilinden Kur’an’dan okumaları farzdır. Hanefi mezhebine göre Arapça’ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen kim-seler öğreninceye kadar namazda Kur’an-ı (anlamını, mealini) kendi dillerinde okuyabilirler.

630-Namazda kıraatı gizli ve açık okumanın ölçüsü nedir, fakihlerin görüşü nedir?

&Açıktan okumanın alt sınırı, bir başkasının işitebileceği derecede yüksek sesle okumak, gizli  okumanın üst sı-nırı ise en fazla kendi  işiteceği şekilde okumaktır. Fakihler kıratın namazda dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlanmasını okuma saymamışlardır.

631-Secde hangi azalar ile yapılır?

&Hanefi mezhebinde farz olan, alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun konması vacip, ellerin ve dizlerin konması ise sünnettir. Hanefilerden Züfer ile Şafii ve Hanbeli mezheplerinde, yedi uzvun  (eller, ayaklar, dizler ve yüz) her birinin bir kısmının yer değdirilmesi farzdır.

632-Cemaatla namaz kılmanın, mezheplere göre hükmü nedir?

&Hanbelîlere göre erkekler için farzı ayn

&Şafiler için farzı kifaye

&Hanefi ve Malikilelere göre Cuma namazı hariç diğer namazlar gücü yeten erkeklere müekked sünnettir.

633-İmama uymanın kaç hali vardır nelerdir?

&Müdrik                                &Lahik                     &Mesbuk

634-Cuma namazı ilk defa ne zaman farz kılındı?

&Bu konuda iki görüş vardır, birinci rivayete göre Mekke’de farz  kılınmış olmasına rağmen  müşriklerin baskıları yüzünden orada kılınamamış. İkinci rivayet ise hicret esnasında farz kılınmıştır.

635-Cuma namazında hutbe verilirken okunan ayet hangisidir?

&“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir” (Nahl, 90. Ayet) “Allah Katında Din İslam’dır(Ali İmran 19 )

636-Namazların açık veya gizli okunması olayı nasıldır?

&Resulullah Aleyhissalatü vesselâm beş vakit namazda cehri yani açık olarak okurdu. Kâbe’de Resulullah namaz kılarken, müşrikler Peygamber Efendimizi yanıltmak için yüksek sesle şarkı, türkü söylerler ve gevezelik yaparlardı. Peygamber Efendimiz bundan çok üzülüyordu. Bunun üzerine âyet-i kerime nâzil oldu. ‘’Namazında açıktan okuma, sesini fazlada kısma, ikisinin arası bir yol tut.’’ Yani öğle ve ikinde namazlarında gizli oku. Akşam, yatsı ve sabah namazlarında açıktan oku. Mealindeki âyet nâzil olunca Resul-i Ekrem Müşrikler öğle ikindi namazlarında Kâbe’de bulunduklarında gizli okudu. Akşam, yatsı ve sabah namazlarında Müşrikler evlerinde olduğundan Kâbe’de bulunmadıklarından cehri olarak okudu.

637Mezheplere göre hutbenin rükünleri nelerdir?

&Ebu Hanife’ye göre rüknü yani temel unsur Allah’ı zikretmektir.   İmam malike göre müminlere hitaben müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır. İmam şafiye göre; Her iki hutbede Allah’ı zikretmek,   Peygamberimize salâvat getirmek, takvayı tavsiye etmek, hutbelerin birinde ayet okumak,  ikinci hutbede  müminlere dua etmek.  Hanbelîlere göre sonuncu hariç Şafiler’deki ile aynı.

638-Ne zaman ikişer rekât olarak kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları dört rekât’a çıkartılmıştır?

&Hicretten bir ay sonra

639-Hz. Muhammed(s.a.v) Yahudilerle iyi geçinilmesini istemiş ve kendide başlangıçta namazlarında Yahudilerin kıblesi olan ……’e yönelmiştir. Noktalı yere ne gelmelidir?

&Beytül-Makdis Diğer adı Mescid-i Aksa

640-Muslumanlar Mescid Aksa’ya yönelik  kaç ay namazlarını kılmışlar?

&16-17 ay

641-Gece namazı (teheccüd) kılmanın Peygamberimize hükmü nedir?

&Farz

642-Beş vakit namazın, hangi hadise ile birlikte farz kılındığında ittifak vardır?

&Mirac hadisesi

643-Hz. Peygamber, hicret esnasında konakladığı Kuba’dan  Cuma günü hareket edip Salim bin Avf yurdunda Ranuna vadisindeki namazgâhta ilk hangi ibadetleri ifa etmiştir?

&İlk cuma hutbesini okumuş ve ilk cuma namazını kıldırmıştır

644-Mekke döneminin başından beri namaz Müslümanların uyguladığı bir ibadetti. İlk surelerden olan Alak suresinde namaza atıfta bulunulmaktadır. Kaçıncı ayette geçmektedir?

&Alak: 9,10 gördün mü şu men edeni, namaz kılarken bir kulu

645-Medine’de Müslümanlara cemaatle ilk defa namazı kim kıldırdı?

&Musab Bin Umeyr (r.a.)

646-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir?

&Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman b. Avf(r.a.)

647-İnsanı kötülüklerden alıkoyan özelliği, vahiy tarafından vurgulanan ibadet hangisidir?

&Namaz

648-Baygınlık ne kadar olursa namazları kaza icabeder?

&Beş namaz vakti veya daha az olursa kaza etmek icabeder. Eğer beş vakitten fazla olursa kaza icabetmez.

649Gündüz ve gecenin oluşmadığı bölgelerde namaz ibadeti nasıl yerine getirilir?

&Taktir metoduna başvurulur. En yakın enlem çizgisindeki bölgeye göre namaz vakitleri taktir  dilerek tesbit edilir.

 650-Seferde kazaya kalan namaz ikamette nasıl kaza edilir?

&Seferde kazaya kaldığı şekliyle kaza edilir.

651-Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?

&Melun

652-Cemi takdim de ki tertip nasıldır?

&Ezan okununca öğlenin ilk sünneti kılınır. Kametten sonra öğlenin farzı kılınır. İkinci kamet ile ikindinin farzı kılınır. İki farz arasında namazların sünnetleri kılınmaz.

653-Cemi te’hir de ki tertip nasıldır?

&Yatsı ezanı okununca kamet getirilir. Akşamın farzı kılınır ardından kamet getirilmeden yatsının farzı kılınır. Ardından yatsının son sünneti ve vitir kılınır.

 654-Cemi takdim in hükmü nedir?

&Sünnettir.

655-Cem bazen öğlen namazını geçirtip son vaktinde kılma ve hemen arkasından vakti gelmiş bulunan ikindi namazını eda etme örneğindeki gibi sadece görünüşte olabilir. Buna duruma ne denir?

&Şekli(Suri) cem denir

656-Cemi te’hir in hükmü nedir?

&Vaciptir.

667-Cem etme sebepleri nelerdir?

&Hac- Yolculuk – Yağmur – Hastalık

668-Cem belirli kurallara uyularak yapılmalıdır. Bunlar nelerdir?

&Namazları cem etmeye niyet edilmelidir.

&Takdim ceminde önce vakti girmiş olan namaz daha sonra sünnetleri kılmadan diğeri kılınmalıdır.

&Sabah namazı hiçbir namazla cem edilemez. Cem sadece öğle ile ikinde ve akşam ile yatsı namazları arasında olabilir.

&İki namaz arasında uzun fasıla verilmemelidir.

669-Kabir yaptırmanın hükmü nedir?

&Kabrin üstünün deve hörgücü gibi yapılıp yerden bir karış kadar yükseltilmesinin mendup, daha fazla yükseltilmesinin ise mekruh olduğunu beyan etmişlerdir. Sonraki âlimler, Hz. Peygamber (sav) in, oğlu İbrahim ve Osman b. Maz’un’un kabri başına, kabrin tanınması için bir taş koymasına kıyaslayarak, sadece ismin yazılmasının, Rasulullah(sav)’in koyduğu taş gibi sadece kabrin kaybolmaması için bir işaret olacağını belirtmişler ve kabir taşlarına sadece isimle ölüm tarihinin yazılmasını caiz görmüşlerdir.

670İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet hangisidir?

&Namazdır.

671Allah’ın bu ümmete ilk farz kıldığı ibadet ve Allah’a arz olunan ilk amel hangisidir?

&Namazdır

672Rasûlullah’ın ilk kıldığı namaz ve cemaatle ilk kıldığı namaz hangisidir?

&Öğle namazıdır.

673-Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?

&Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak ve unutmak

674-Namazda namaz sahih olacak kadar Kur’an okumanın hükmü nedir?

&Farz

675-Namazda imama uyan kimse için kıraat etmenin hükmü nedir?

&Mekruh

676-Namazda Ayet-i kürsü gibi uzun bir ayeti ikiye bölerek iki ayrı rekatta okumanın hükmü nedir?

&Sahihtir.

677-Namazda birinci rekatta Nas suresini okuyan kimse ikinci rekatta hangisini okuması gerekir?

&Nas suresini

678-Kur’an’da olmayan bir kelimeyi yanlışlıkla okuyan kişinin namazı ne olur?

&Batıl-Fasit olur

679-Namazda dili ve dudakları kımıldatmadan süzerek okumanın hükmü nedir?

&Kıraat rüknü yerine gelmiş olmaz

680-Ziyaret edilebilen 3 mescid hangileridir ve kılınan namazlara ne kadar sevap verileceği rivayet edilmiştir?

*Mescid-i Haram               :100.000

**Mescid-i Nebevi              :1.000

***Mecsid-i Aksa                :500