Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

29-Müşriklerin Kur’an’a Ve Peygamber’e İthamları

MÜŞRİKLERİN KUR’AN’A VE PEYGAMBER’E İTHAMLARI

487-Müşrikler Kur’an’a ‘’Esatirul evvelin’’ deyerek ithamlarda bulunmuşlardı. Bu kavram ne demektir?

&Evvelki toplumların masalları 

488-Müşrikler Kur’an’a ve Peygamber’e ne gibi ithamlarda bulunmuşlardır?

&Mecnun          &Esatirul evvelin            &Şair            

489-Müsteşrikler Kur’an ve Peygamber’e ne gibi ithamlarda bulunmuşlardır?

&Önceki kaynakların derlenmesi sonucu oluşturulan bir kitap olduğu yönünde

490-Kur’an ile önceki kitaplar arasındaki benzerliğin sebepleri nelerdir?

&Kur’an ahiret düşüncesini, arapların içinde bulunduğu yoğun ticaret hayatının terimlerini kullanarak anlatmıştır.

&Bu kitapların aynı kaynaktan yani Allah’tan gelmeleridir.

&Allah’ın gönderdiği kitaplarda vahyin muhatabı olan insanların bildiği olaylardan, anlatımlardan yararlanmasıdır.

&Kur’an bunun için; hesap, tartı, ücret, zarar, satın alma, kar gibi terimleri kullanmıştır.

491-Kur’an’a ve Peygambere çağdaş ithamlar nelerdir?

&12 yaşında iken Suriye’ye yaptığı seyahat sırasında buradaki bir Hristiyan rahip Bahira’dan Kur’an’da anlatılanları öğrendiği, Peygamberin Kur’an’ı Mekke’de bulunan bazı Romalı ve Habeş Hıris-tiyanlardan ögrendiği, Hz. Peygamberin bilgi kaynakları arasında şairlerin olabileceği. 

492-Kur’an lafzının kökünün İbranice veya Süryanice olduğunu ileri süren oryantalistler kimlerdir?

&Schwally Wellhausen ve Horovitz 

493-Kur’an doğruluğunu delillendirmek için nelere dikkat edilmesini istemektedir?

&Muhataplarının gözlerinin tabiata çevirmesini, Tarihi araştırmasını, Daha önce kendilerine kitap gelenlerin bilgilerine başvurmalarını istemiştir. 

493/1-“Kur’an lafzı “okumak” anlamına gelen karae’den türemiş fu’lan vezninde bir kelimedir.” görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüş İslam âlimlerinin ekseriyeti tarafından kabul edilmektedir. Bu görüş kime aittir?

&Ebu’l Hasan Ali b.Hazm el-Lihyani 

494-Kur’an lafzının kökünün İbranice veya Süryanice olmadığını ispat eden deliller nelerdir?

&Arapça, Süryanice ve İbranice Sami dilleri ailesindendir. Bu dil ailesinin en eskisi üstünü gelişmişi ve zengin kelime hazinesine sahip olanı Arapçadır.

&Kur’an’da da belirtildiği gibi İslamiyet öncesi Araplar –bir kaç kişi dışında– ümmi bir toplum idi. Sözlü rivayet esastı; edebi ürünler kıssalar ve haberler hafızaya dayanıp şifahi olarak naklediliyordu. Bunların yazıya geçirilmesine hicretin birinci yüzyılından itibaren başlandı.

&Arap edebiyatı ile Arapların sosyal hayatında dinin çok az bir yeri vardı. Yani Kur’an yoktu. Olmayan bir şeyi isimlendirme onun şu veya bu dilin şu veya bu kelimesinden türedi demek ise mümkün değildir. 

495-Kur’an’ın hiçbir zaman tahrif edilmeyeceğini açıklayan ayet hangisidir?

&Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız” (Hicr / 9)