KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

29-Mecusilik

ORTA DOĞU DİNLERİNDEN ‘’ZERDÜŞTLÜK – MECUSİLİK’’

518-İranlılığı ifade eden Fars (Pers) kelimesinden kaynaklanan din hangisidir?

&Parsîlik

519-6 ve 7 yy. yaşayan, parsiliği (Mecusiliği) kuran, tek tanrılı bir inancın İran’daki en kuvvetli temsilcisi olan, İran’dan Hindistan’a yayılan dinin kurucusu kimdir?

&Zerdüşt

520-Zerdüştler nerelerde yaşamaktadır?

&Zerdüştlerin sayısı Bugün 40.000’ni İran 100.000’i Hindistan’da olmak üzere yaklaşık 200.000 kadar olup geriye kalanların büyük bölümü İngiltere, ABD, Pakistan ve Kanada da yaşamaktadır.

521-Zerdüşt Dini’nin ve Mecusîliğin bakiyesi olan din hangiisdir?

&Parsîlik

522-Mecusîliğin yani parsiliğin kurucusu kimdir?

&Zerdüşt

523-Zerdüşt nerede monoteist, tevhitçi bir inanış getirmişti?

&İran’da

524-Zerdüştlükte yani parsilikte Yüce Tan-rı ne diye adlandırılmaktadır?

&“Ahura Mazdah”

525-Mecûsilik’teki ateş kültünü devam ettirmekte ve bu inanışın nefsinde bir monoteizm sürdürmekte olan din hangisidir?

&Parsîlik

526-“Gatha’lar”, Parsîliğin hangi kutsal kitabı içinde yer alır?

&Yasna

527-Kur’an da Mecusilik adıyla anılan kurucusu Zerdüşt, Tanrısı ise Ahura Mazdah olan din hangisidir?

&Zerdüştilik’tir

528-Zerdüşte’le başlayan tek tanrı Mazda’yı öne çıkaran monoteizm inancını içeren dönemdir. Mecusilik ne zaman düalist bir karaktere büründü?

&Sasaniler Döneminden itibaren, iyiliği temsil eden Ahura Mazda ile kötülüğü temsil eden Angra Meinyu düalitenin 2 zıt kavramıdır.

529-AVESTA, Mecusiliğin kutsal metnidir, Bu kitabın bölümleri nelerdir?

&Yansa, Visperad, Yaşt, Videvdat (Ve-ndidat), Hurda Avesta olarak adlandırılır. En eski metinler Yasna’da bulunur.

530-Ölüyü bekleyen, altında erimiş madenler bulunan, Çinvat Köprüsü’nü geçme imtihanı vardır. Ruh, eğer bu köprüyü geçebilirse, ameline göre iyi veya güzel sonuca ulaşır. Alemde Ohrmazd (Hürmüz) ve Ehrimen arasındaki mücadele, ölülerin dirilişi, muhakemesi ve kötülerin erimiş madenlere atılmasıyla sona erecektir. Sonunda kötülük yokedilecek ve günahlarından arınmış olan günahkârlar da dahil bütün geri kalanlar, ebedîlik için, yeniden diriltilmiş olacaktır. Bu görüşler hangi dinde vardır?

&Zerdüştlik

531-Kur’an-ı Kerim’de mensuplarından “Mecusi”ler diye bahsedilen din hangi ülkede yaygındır, Bu dinin diğer adı nedir?

&İran’da yaygındır. Diğer adı Zerdüştlük’tür. Ateşe tapanlar da denir

532-Tek Allah yani Ahura Mazda inancını tebliğ etmiş, O’nun seçtiği kimselere ilâhî vahyin geleceğine, meleklere ve ölüm sonrası hayata imanı emreden kişi kimdir?

&Zerdüşt 

533-Ateş kültü olan, Düalist=Seneviyye din hangisidir?

&Mecûsîlik

534-En eski dinlerden biri olan ve Zerdüşt’ün getirdiği dinin bozulmuş şekline verilen isim hangisidir?

&Mecûsîlik

535-Mecusilikte ‘’Ahura Mazda’’ olarak anlaşılan nedir?

&Allah

536-Zerdüşt’ün tebliğ ettiği tevhid inancı daha sonra hem iyilik hem de kötülük tanrısı olmak üzere iki tanrı inancına dönüşmüştür. Hangi kavramlar bu anlamı içermektedir?

&Düalizm             

&Seneviyye(çift tanrıcı din)   

537-Mecûsîlik’te ateş yüceltilerek ateş kültü oluşturulmasının sebebi nedir?

&Tanrı’nın kudret ve kuvvetini temsil ettiğine inanma

538-İslamiyet’ten önce İran’da ateşe tapanlara ne denirdi?

&Geber 

539-İslamiyetten önce Hindistan’da ateşe tapanlara ne denirdi?

&Parsi

540-Zerdüşt’ün ıslah ettiği akidelerden meydana gelen dine ve bu dinin mensubu olan rahiplere ne nedir?

&Mecusi, Muz

541-‘’Mecusiler ateşe tapmazlar, onlar ateşi iyilik, güzellik sembolü olarak görürler’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

542-Günlük ibadetleri arasında önemli olan 5 vakit dua ederler. Bu vakitler hangi zamanlardır?

&Güneş doğarken, öğlen tepedeyken, öğleden sonra,  güneş batarken ve gece

543-Ataş Vahram (Bahram) ne demektir?

&Mecusilikte 24 saat yakılı tutulan önemli kutsal ateşe denir.

544-Mecusilikte Ahura Mazda nasıl tanımlanır?

&Herşeyi bilip gücü yeten tek Rab’dır. Tüm varlıklar Ahura Mazda’dan zuhur etmiştir. 

545-Mecusilikte Yıllık kutlanan 7 bayramdan en büyüğü ve önemlisi hangisidir?

&No Ruz (Nevruz)’dur. 21 Mart’ta kutlanılır.

546-Günümüz Mecusiliğinin temsilcileri kimlerdir?

&Gabarlar ve Parsiler.

547-Mecusi ismi nereden gelir?
&
Mecuştan

548-Mecusilikteki vahiy getiren melek kimdir?
&
Vohu Manah

549-Mecusilikte Zerdüşt dönemi hakim olan anlayış hankisidir?
&Monoteizm

550-Mecusilik diğer ismi nedir?
&
Mazdaizm

551-Mecusilikte düalist yapı hangi dönemde göze çarpar?
&
Sasaniler döneminde

552-Müslümanlar Mecusilere hangi statüde bakmışlardır?
&
Zımmi

553-Mecusiler 5 gruba ayrılır. Bunlar nelerdir?
&
Sancaralar        &Bhargaryanlar      

&Godavralar       &Bharuchalar     

&Khambattalar

554-Mecusilikte kötü olan ruhlar arasında en başta hangisi gelir?
&
Angra Mainyu

555-Mecusiliğe göre iyilik tanrısı kimdir?

&Ahura Mazda

556-Mecusiliğe göre kötülük tanrısı kimdir

&Ehrimen

557-Mecusiliğe göre beklenen kurtarıcı kimdir?
vSaoşyant

558-Mecusiliğe göre bayramlar hangi isim ile ifade edilir?
&
Gahambar.


559-Mecusiliğe göre mihrican bayramı ne zaman kutlanılır?
&
Sonbaharda hasat zamanı


560-Mecusilerin tapınaklarına hangi isim verilir?
&
Ateşgede

561-Mecusiler için kutsiyet derecesine göre kaç çeşit ateş vardır ve nelerdir?
&
1. derece; Bahram

&2. derecede; Adaran

&3. derecede; Dadgah