Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

29-Kur’an-ı Kerım’de Vacıb-ül Vücud’un Isbatı

KUR’AN-I KERIM’DE VACIB-ÜL VÜCUD’UN ISBATI

245-Kur’an-ı Kerim’de isbatı vacibü’l vücud yani Allah’ın varlığını anlatan delillere örnek nelerdir?

&İnsanın yaratılışı onun bir mucize olan vücut yapısından bahseden ayetler.

&Hayvanların yaratılışı ve onun insanların hizmetine verilisinden bahseden ayetler.

&Mükemmel tabiat nizamından bahseden ayetler.

&Su, suyun habercisi rüzgâr ile ölü toprağın yağmurla dirilmesi ve muhtelif yiyecekler vermesi ile ilgili ayetler.

&Ay, güneş, yıldızlar gece ve gündüzün meydana gelişinden bahseden ayetler.

&İnsanların Allah’a yönelme ihtiyacından bahseden ayetler.

246-Allah’tan başkasında kemal mertebesi olmadığına hükmedilen yahut Allah’ta kemaliyle mevcut olduğuna inanılan ve noksan izafe edilemeyecek sıfatlardan Vücud tabiri yerine hangi düşünür Vacib-ül Vücud tabirini kullanmıştır?

&İbn-i Sina

247-Vahdet-i vücut fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf kimdir?

&İbn’ül Arabî