Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

29-4-Rikab

4-ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN ‘’RİKAB’’

392-Köleliğin tedrîcen kaldırılması ve insan hürriyetine önem verilmesi ve İslam, kölelerin hürriyetlerine kavuşabilmeleri için birçok düzenleme ve önlem getirmiştir. Bunlardan biri de zekâttır. Bu ifadeyi zekâtla ilgili hangi kavram ile açıklayabiliriz?

&Rikâb

393-Rakabe kelimesinin çoğulu olan Rikab hangi manaya gelmektedir?

&Boyun

394-Zekâtla ilgili olan rikab kavramı hangi durumlarda uygulamaya sokulmalıdır?

&Savaş esirlerine veya ağır borç yükü altında ezilen kimselere

&Dünya ölçeğinde insan haklarının iyileştirilmesinde

&Efendisiyle hürriyet anlaşması yapan kölelere yardımda

&Devlet başkanının zekât geliriyle köleler satın alıp âzat etmesi için

395-Kur’an-ı Kerim’de boyunduruk altındaki kimseler için pay ayrılmasından söz edilir. Hangi kavramdan bahsedilmiştir?

&Rikab