Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

28-Tefsir Ekolleri

TEFSİR EKOLLERİ 

246-Tefsir ekolleri ne demektir?

&Müstakil niteliklere ve özelliklere sahip; kendi içinde yöntem ve prensipleri bulunan; belli temsilcileri ve literatürü olan akım ve ekollere denir. 

247-Tefsirin temel ekolleri nelerdir?

&Rivayet ekolü                   

&Dirayet ekolü(Tefsîre ma’kûl, re’y tefsîri ve te’vîl) 

248-Alt Tefsir ekollerinin ortaya çıkıp gelişmesindeki en önemli etken nedir?

&Temsilcilerinin interdisipliner (değişik ilimlerde ihtisas sahibi) şahıslar olmasıdır.

249-Alt tefsir ekollerinin ortaya çıkmasındaki diğer etkenler nelerdir?

&Hicri 1.yıldan itibaren İslam coğrafyasının genişlemesi, Arap olmayanların Müslüman olması, Siyasi karışıklıkların baş göstermesi, Akaid ve iman konusunda ihtilafların ortaya çıkması

250-Alt tefsir ekolleri ilk başta hangi tefsir içinde yer almıştır?

&İlk başta dirayet tefsiri içinde yer alırken, zamanla sistemlerini geliştirmişler ve müstakilleşmişlerdir. 

251-Tefsir ekolleri hangi dönemlere ayrılır?

&Klasik dönem(19. yy öncesi),

&Çağdaş dönem(19. yy sonrası)