Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

28-Şeytan Taşlamanın Mekruhları ve Sünnetleri

ŞEYTAN TAŞLAMANIN SÜNNETLERİ

165-Şeytan taşlamanın sünnetleri nelerdir?

&Taşları üç-beş metre mesafeden atmak

&Yedi taşı peş peşe atmak.

&Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sırayla Küçük, Orta ve Akabe cemrelerine taş atmak.

&Atılan taşların nohuttan büyük, fındıktan küçük olması

&Küçük ve Orta cemrelerde taş attıktan sonra dua etmek. Akabe Cemresi’nde dua edilmez, hemen terkedilir.

&Her bir taşı atarken “Bismillâhi Allahüekber” demek.

&Akabe Cemresi’ne taşları Mekke’yi sola, Mina’yı sağa alarak atmak. Diğer iki cemreye istenilen her yönden atılabilir.

ŞEYTAN TAŞLAMANIN MEKRUHLARI

166-Şeytan taşlamanın mekruhları nelerdir?

&Büyükçe bir taşı olduğu gibi veya kırıp birkaç parça yaparak atmak.

&Cemre mahallinde biriken taşlardan alıp atmak

&Temiz olmayan meselâ pislik bulaşmış taşları atmak.

&Bir cemreye aynı gün yediden çok taş atmak.

&Taş atarken cemreler arasında sıraya uymamak.

167-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik’e göre, zamanında atılamayan taşları, taşlama süresi içinde kazâ edilse bile cezası düşmez.

&Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre vaktinde atılamayan taşlar taş atma süresi içinde kazâ edilirse cezası düşer.

&Taşların Müzdelife’den veya belirli bir yerden toplanması gerekmez, her yerden alınabilir.

&Şeytan Taşlamada Vekâlette Mazeretin ölçüsü ayakta namaz kılmaktan âciz olmaktır.

&Vekil olanlar, önce kendi taşlarını, daha sonra vekili oldukları kişinin taşlarını atarlar.

&Eğer Taşlar artarsa ihtiyacı olanlara verilir veya uygun bir yere bırakılır. Cemrelere atılması mekruhtur

&Hepsi