Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

28-Halen Yaşadığına İnanılan ‘’ Hz. Hızır’’

HALEN YAŞADIĞINA İNANILAN ‘’ HZ. HIZIR’’ 

169-Âdem(a.s)’ın oğlu veya Ays b. İshak(a.s)’ın oğullarından olduğu veya İbrahim(a.s)’a iman ve Babil’den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol­duğu, kral Efridun ve İbrahim(a.s) devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn’e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn Emus’un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas(a.s)’la buluştukları da rivayet edilir. Kimden bahsedilmiştir?

&Hızır (as)

170-İlmi Hz. Musa (as)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen, Peygamberimiz (sav)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek onun arkası sıra dalgalanırdı.” buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?

&Hızır (as)

171-Kehf suresinde “Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul” mazharına kavuşan Hz. Musa (a.s) döneminde yasamış ve peygamber olması kuvvetle muhtemel hikmet ve ilim sahibi şahsiyet kimdir?

&Hızır

172-İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve ölümsüzlüğe ermiştir. İçenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan içip ölümsüzlük kazanan, Hz Musa (as) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?

&Ab-ı Hayat ve Hızır (as)