Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

28-3-Müellefe-i Kulüb

3-ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN  ‘’MÜELLEFE-İ KULÛB’’

384-Kalpleri kazanılmak, İslâm’a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olunmak istenen yahut müslümanlara faydalı olacakları umulan kişilere ne denir?

&Müellefe-i kulûb 

385-Müellefe-i kulûb kaç grupta incelenir?

&Müslümanlar ve gayri müslimler olmak üzere iki grupta incelenir 

386-Müslüman olanların kalplerinin İslâm’a daha çok ısındırılması için zekât verilmesinde hangi maksatlar güdülmektedir?

&İslâm’a yeni girmiş olanlara İslâm’da sebat etmeleri için yardım edilir.

&Çevresinde sözü geçen, İslâm’ı tam benimsememiş kimselere zekât verilerek, müslümanlarla daha iyi kaynaşmaları, İslâm için ciddiyetle çalışmaları umulur.

&Sınır bölgelerinde görev yapan müslümanlara yardım yapılarak toplumun asayiş ve güvenliğini teminde katkılar sağlanır.

&Önemli mevkilerde olanların İslâm’ın ve müsülmanların yararına uygun davranması ve harcama yapması teşvik edilir.

387-Günümüzde uluslararası arenadaki lobi faaliyetini Müellefe-i kulûb kavramı içine alabilir miyiz?

&Evet

388-Müellefe-i kulûb hangi halife zamanında hangi halifenin içtihadıyla ortadan kalkmıştır?

&Hz. Ebû Bekir zamanında Hz. Ömer’in içtihadıyla 

389-“Hz. Peygamber, İslâm’a ısındırmak için size zekâttan pay veriyordu. Bugün Allah dinini güçlendirmiştir. Müslüman kalırsanız kalırsınız, aksi halde sizinle harbederiz” diyen kişi kimdir?

&Hz. Ömer 

390-Hz. Peygamber’in vefatından sonra müellefe-i kulûbun zekât gelirlerinden payının düştüğü görüşünde olan mezhepler hangilerdir?

&Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbel 

391-Müslümanlar savaş gibi felâketlerle karşılaştıklarında müellefe-i kulûb fonuna yeniden işlerlik kazandırılabileceği kanaatine varan imam hangisidir?

&İmam Şâfiî