Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-Şintoizm

UZAK DOĞU DİNLERİNDEN ‘’ŞİNTOİZM’’

485-Ölülerin rahatı “yaşayanların onlara iyi bakmaları, sundukları yiyecekler, mezarlarına koydukları sunumlar sayesinde” olur, eğer ölülere gerekli saygı gösterilmez, armağanlar alınmazsa ölülerin bunun intikamını alacaklarına inanırlar. Bu anlatım hangi dinde vardır?

&Şintoizm

486-Şintoistlerin en fazla nüfusa sahip oldukları ülke neresidir?

&Japonyadır. Japonyanın % 93.7 si Şintoisttir.

487-Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan, M.Ö.VII yy kadar eskiye dayandırıla bilinecek Japonların Milli Dini karekterini sergilemektedir. Japoncada karşılığı Kami-Nomiçi ‘dir(Tanrıların Yolu). Herhangi bir kurucusu yoktur. Bahsedilen din hangisidir?

&Şintoizm

488-Şintoizm’in 2 temel özelliği vardır. Bunlar nelerdir?

&Milli bir dindir      &Tabiata tapmaya önem verir.

489-Şintoizm ‘in geçirdiği safhalar üç devrede incelenir. Bunlar nelerdir?

&Mitolojik dönemlerde başlayan ve Budizm’in Japonya’ya girişine kadar devam eden dönem(MS 552)

&Budizm, Şintoizm mücadeşlesinin kızıştığı 9.yy kadar süren dönem.

&Şintoizm ile Budizm’in birbirinden ayrıldığı,1192’den 1868 reformuna kadar devam eden dönem.

490-‘’İlahlarla ilgili inançlara göre birbiriyle hem kardeş hem karı-koca olan Gök (Baba Tanrı) ile Yer (Ana Tanrı) bütün Japon adalarını ve diğer Tabiat Tanrılarını doğurmuşlardır.’’ Bu inanç hangi dinde vardır?

&Şintoizm

491-‘’Japonya’da 8 milyon ilah vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır. Ölüler yaşayanlara muhtaçtır. Kendilerine ikram yapıldığı, mezarın üzerine yiyecek, içecek, eşya vs. konulduğu sürece mesut olurlar.’’ Bu inanç hangi dinde vardır?

&Şintoizm

492-‘’Genellikle Japonlar dünyanın iyi ve kötü ruhlarla dolu olduğuna inanırlar. Japonya ‘da yüzbinin üzerinde mabet olduğu söylenmektedir. Mabetlerde genellikle eskiliği açısından değerli olan ayna, kılıç, mücevherli taş ve Amatarasu’nun heykeli bulunur.’’ Bu inanç hangi dinde vardır?

&Şintoizm

493-Şintoizm’de Tanrı veya O ‘nun yerini tutacak kavramlar için üst, yukarı anlamına gelen hangi kelime kullanılmaktadır?

&Kami

494-‘’İbadet etmek isteyen kişi mabede gider, elini, yüzünü ve ayaklarını Müslümanların abdest almaları gibi yıkarlar. Mabetteki kıymetli eşya karşısında diz çöker. İbadetini tamamlar ve dışarı çıkar. Bazı özel durumlarda islam inancındaki gusüle benzer bir temizlik yaparlar.’’ Bu inanç hangi dinde vardır?

&Şintoizm

495-Aşağıdaki ifadeler hangi din için geçerlidir?

&İlahlar hem erkek (izanagi) hem de dişi (izanami)’dir.

&Kutsal metinlerin de bu ilahların yaptıkları yazılıdır.

&Tanrılarının ahlaki karakterleri insanlarınkine benzer.

&En önemlisi tanrı güneş tanrısı Amaterasu ‘dur.

&Mukaddes ilahları: Yıldız, fırtına, sis ve Fuji-Yama Dağı

&Şintoizm

496-Şintoizm’in kutsal metinleri nelerdir?

&Kojiki         &Nihongi

497-Japonya dininin en büyük tanrısı hangisidir?

&Amaterasu(Güneş Tanrıçası)

498-Onlar, tabiatta birçok şeyleri tanrılaştırmışlardı. Sekiz milyon, sekizyüz bin rakamlarıyla ifade edilen tanrıları vardı. İmparatorları da tanrı kabul ediliyordu. O, kültün başı idi. Onlara göre imparator Güneş Tanrıçası neslinden gelmişti. Bu anlatılan hangi millete aittir?

&Japonya

499-Şintoizm’de ay tanrısına ne ad verilir?

&Tsukiyami

500-Şintoizm’de fırtına ve deniz tanrısına ne ad verilir?

&Susanova

501-Günümüzde Şintoizm hankkında nasıl bilgi vardır?

&Günümüzde Şintoizm Milli bir din olması nedeniyle Japonlar arasında yaygındır. Başta Japonya olmak üzere Japonların yaşadığı diğer ülkelerde de yayılma imkânı bulmuştur.

502-Şintoizm’de gıda tanrısına ne ad verilir?

&İnari

503-Çin-Japon dinleri ahiretle ilgili duruma nasıl bakarlar?

&Ölümden sonra sadece ruhun yaşadığını kabul etmektedirler 

504-Şintoizm’de ateş tanrısına ne ad verilir?

&Atago

505-Japonya da yaklaşık 100.000 Şintoist Mabedi bulunmaktadır. Bunların en önemlisi hangisidir?

&İse’deki Amaterasu(Güneş Tanrısı) adına yapılmış olanıdır.