Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-Şeytan Taşlama(Remy-i Cimâr) ve Geçerli Olmasının Şartları

ŞEYTAN TAŞLAMA(Remy-i cimâr)

159-Aşağıdaki açıklamalar hangi kavramın açıklamasıdır?

&Şeytan taşlamak demektir.

&Haccedenlerin bayram günleri Mina’da Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi adı verilen yerlere taş atmaktır.

&Halk dilinde küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan da denilen bu taş kümelerine taş atmak haccın vâciplerindendir.

&Mina, Müzdelife ile Mekke arasında, Harem sınırları içinde bir bölgedir.

&Hanefî mezhebinde, şeytan taşlanan günlerde Mina’da gecelemek sünnettir.

&Üç mezhebe göre mazereti olmayanların bu gecelerden her birinin yarıdan çoğunda Mina’da bulunmaları vâciptir

&Remy-i cimâr   

ŞEYTAN TAŞLAMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

160-Şeytan taşlamanın geçerli olmasının şartları nelerdir?

&Taşlar cemrelere el ile fırlatılarak atılmalıdır.

&Atılan şeyin, taş atma veya taşlama anlamını gerçekleştirecek bir madde olması gerekir.

&Taşların her birini ayrı ayrı atmak gerekir. Hepsi birden atılırsa tek taş atılmış sayılır.

&Taşlar cemre kümesinin üzerine yani taş havuzunun içine veya yakınına düşürülmelidir.

&Taş, atıldığı yere atanın fiili sonucu ulaşmalıdır.

&Gücü yetenler taşları bizzat kendileri atmalıdır.               

161-Cemrelere taş atma zamanı mezheplere göre ne zamandır?

&Hanefî ve Malikîlere göre bayramın birinci günü fecr-i sâdıktan, Şafiî ve Hanbelîlere göre ise, gece yarısından bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan süredir.

162-Hanefîler’e göre, bayramın birinci günü taş atma zamanı, tan yerinin ağarmasından (fecr-i sâdık) ertesi günün tan yeri ağarmasına kadar olan süre olmakla birlikte, belirlenen bu süre içinde, güneşin doğması ile öğle namazı vaktinin girmesi arasındaki vakitte taşlamanın hükmü nedir?

&Sünnet              

163-Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?

&Bayramın birinci günü, sadece Akabe Cemresi’ne 7 (yedi) taş atılır, diğer iki cemreye taş atılmaz.

&Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri, Küçük Cemre’den başlamak üzere, sıra ile her üç cemreye, günde yedişerden 21 olmak üzere üç günde 63 taş atılır

&Bayramın birinci günü atılan yedi taş da eklenirse taşlamada atılan toplam taş sayısı 70 olur.

&Hepsi

164-Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?

&Sa‘y Hanefî mehebine göre hac ve umrenin vâciplerinden, diğer üç mezhebe göre ise haccın rükünlerindendir.

&Safâ’dan Merve’ye dört gidiş ve Merve’den Safâ’ya üç dönüş olmak üzere yedi şavt bitince sa‘y tamamlanmış olur.

&Taş atma başlangıçı : 1.günü güneşin doğmasıyla, 2., 3. ve 4 günü zeval vaktiyle başlar.

&Hepsi