Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-Peygamberimiz’in Toplum Anlayışı

PEYGAMBERİMİZ’İN TOPLUM ANLAYIŞI 

487-“Kitâb”, “Sahîfe” ve “Müvâdea”, yani sulh antlaşması anlamına gelen, Hz. Muhammed(s.a.v) hicretten sonra Medine’deki şehir topluluklarını şehir devleti halinde teşkilatlanmaya davet etmiştir. Bu davet sonucunda oradaki topluluklarla hangi vesika imzalanmıştır?

&Medine Vesikası – sözleşmesi (Anayasası)

488-İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır Hangi anayasa dünyanın ilk İslam anayasası olarak kabul edilir?

&Medine Vesikası

489-İlk yazılı antlaşma hangisidir?

&Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapılan antlaşmadır.

490-Medine vesikası sözleşmesi ile Araplar ve Yahudiler Müslümanları hangi açıdan tanıdıklarını ilan etmiş oluyorlardı?

&Dini, siyasi ve sosyal açıdan

491-Peygamber Efendimiz’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı ilk üç iş nedir?

&İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,

&Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,

&Müslümanların can emniyetini sağlamak

492-Hz. Peygamber kimin evinde bir toplantı yaparak “Fertlerin sahip oldukları din, vicdan, hürriyet haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlayan”  bir metin hazırladılar?

&Enes bin Malik’in(Resûlullahın hizmetçisi)

493-Hz. Peygamber, Medine toplumunu oluşturan yahudileri ve diğer grupları, nasıl bir devlet kurmaya teşkilatlanmaya ikna etti?

&Şehir Devleti

494-Medine anayasası, medine vesikası, medine belgesi, medine sözleşmesi ve medineliler sözleşmesi olarak anılan vesikanın adı nedir?

&Kitap ve Sahife

495-Dünyanın ilk yazılı anayasası olarak kabul edilen Kitap ve sahife olarak bilinen ANAYASADA hangi maddeler yazılıdır?

&Yahudilerin, mekkeli müşriklere  veya onların müttefiklerine  bir yardım yahut himaye hakkı vermeleri yasaklanmıştır

&Bir düşman saldırısı halinde, buna karşı çıkmak üzere, bir islam-yahudi ittifakı söz konusu olacaktır

&Şehrin savunması için girişilecek savaşların masrafları, her bir konfederal üye, müslüman veya yahudi topluluklar tarafından üstlenilicektir

&Medine dışında yapılacak bir savaş halinde, hiç  bir topluluk diğerine  yardımda bulunma  sorumluluğu altına girmeyecektir.

&Müslümanlerın çıktıkları savaşlara yahudilerin katılması, Hz. Muhammed (s.a.v)’in müsadesi ve rıza göstermesine bağlanmıştır.

&Yahudiler, müslümanlara düşman olan mekkelilere bundan böyle  “eman  hakkı “ tanımayacaklardır.