Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-İlk Ve Son İnen Sureler-Ayetler

İLK VE SON İNEN SURELER-AYETLER 

470-Hangi sure hem Mekke‘de hem Medine‘de, yani iki defa nazil olmuştur?

&Fatiha 

471-Mekke’de(Kronolojik olarak) ilk gelen ayet hangisidir?

&Alak(96): 1-5. ayetler 

472-Mekke’de ilk inen sure hangisidir?

&Fatiha veya Müddesir 

473-Mekke’de ilk ilân olunan sûre hangisidir?

&Vennecm

474-Mekke’de son nâzil olan sûre hangisidir?

&Mü’minûn

475-Medine’de ilk inen sûre hangisidir?

&Bakara süresi

476-Medine’ de son inen sure hangisidir?

&Nasr

477-Peygamberimizin vefatından seksen gün önce nazil olduğu için vedalaşma anlamında gelen ‘’Tevdi’’ ismi verilmiştir. Bu sure hangisidir?

&Nasr

478-Hz Ömer ve Abdullah bin Abbas başta olmak üzere bazı sahabelerin peygamberimizin ecelini yaklaşmasıyla yorumladıkları sure hangisidir?

&Nasr

479-Mekke’de indiği halde medeni sayılan sure hangisidir?

&Nasr

480-Son nazil olan âyet(ler) hakkında da tam bir ittifak mevcut değildir. Bu hususta birkaç görüş mevcuttur. Bu görüş sahiplerinin gösterdikleri her âyet en son nazil olan âyet ve ayetler olmaktadır. Bunlar hangilerdir?

&Bakara 278       &Bakara 281         &Nisa 176

 &Maide 3             &Tevbe 128-129 

481-Son inen ayet hakkında ihtilaflar vardır. Bu ayetler nelerdir?

&”Allah’a döneceğiniz o günden sakının.”(Bakara-281) son inen âyet budur. Ashab bundan acı haberin yaklaştığını anladı.(En güçlü görüş budur.)

&”Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam’ı seçtim.” Maide-3) ayeti son nâzil olandır, diyenler var. Arafatta iken, kendisinin ilahi tebliğ vazifesinin tamamlandığını bildiren ayettir.

482-Son gelen ayet olarak bilinen Maide suresinin 3. ayeti ”Bugün sizin için dininizi ikmal ettim.’’ Veda haccında nazil olan ayetten sonra Rasulüllah kaç gün yaşadı?

&81 gün

483-Son gelen ayet olarak bilinen Bakara suresinin 281. ayeti “Allaha döneceğiniz o günden sakının.” ayetten sonra Rasulül-lah kaç gün yaşadı?

&7 veya 9 gün

484-En son indiğine dair ittifak sağlanan ayet hangisidir?

&Bakara suresinin 281. ayetidir. Allah’a döneceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazancının kendisine eksiksiz verileceği günden korkunuz. (Bu ayetin inişinden 9 gün sonra Hz. Muhammed vefat etmiştir.)