KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

27-İdğam-ı Bilağunne

İDĞAM-I BİLAĞUNNE 

162-İdğam-ı Bilağunne ne demektir?

&Gunnesiz İdgam demektir. Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra ل , ر  harfleri gelirse gunnesiz idgam yapılır.مِنْ لَدُنْهُ = مِلَّدُنْهُ Burada, tenvinden sonra ل , ر  harflerinden ل geldiği için, tenvindeki nun sesi, lâm harfine katılarak okunur.مِنْ رَبِّهِمْ = مِرَّبِّهِمْ Tenvinden sonra ل , ر  harflerinden ر geldiği için, tenvindeki nun sesi, ra harfine katılarak okunur. İdğam bila ğunne tutulmaz, yani idğamı yapış esnasında özel bir tutma zamanı ayrılmaz. 

163-İdğam-ı Bilağunne’nin hükmü nedir?

&Bütün kıraat imamları “lam” ve “ra” dan önce gelen “tenvin” ve “sakin nun”u ğunnesiz idğam  “idğam bila ğunne” ile okuma hususunda ittifak etmişlerdir ve bu bakımdan hükmü vacip’tir.           

164-İdğam ve ğunne’nin farkı nedir?

&Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan (buna birbirlerine yakınlığı olan) harflerden birincisini diğerine katmaya idgam denir. Gunne ise genizden gelen sese denir.