Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-Hadis İlmi İle İlgili Eserler

HADİS İLMİ İLE İLGİLİ ESERLER

83-Hadis ilmiyle ilgili kurallara ilk defa hangi tür eserlerde rastlanmaktadır?

&Hadis ilmiyle ilgili kuralların ilk örneklerine, hicri 2. asırda yazılan bazı fıkıh kitaplarında rastlanmaktadır.  Örneğin, Ebu Hanife’nin meşhur öğrencilerinden Ebu Yusuf ve imam Muhammed’in eserlerinde hadisle ilgili bazı tanım ve kurallar dağınık bir biçimde yer almaktadır. Daha sonra Şafii mezhebinin önderi imam Şafii, er-Risale ve ihtilafu’l-Hadis isimli eserinde bu kurallara daha derli toplu bir şekilde bir yer vermiştir. Müslim b. Haccac, el-Camiu’s-Sahih isimli hadis kitabının girişinde hadis usulü ile ilgili kurallara kısaca yer vermiştir. Tirmizi’de Sünen’inin sonunda bu kurallardan söz etmiştir. 

84-Hadis usulü konusunda yazılan ilk mustakil eser hangisidir?

&Hadis usulü konusunda ilk müstakil eser Hasan b. Abdurrahman er-Ramehur-muzi’nin ‘el-Muhaddisul-Fasıl Beyne’r-Ravi ve’l-vai (Rivayet edenle, rivayet edileni anlayan, arasını ayıran muhaddis) isimli eseridir.