Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-2-Amiller

2-ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN ‘’AMİLLER’’ 

379-“Zekât işlerinde çalıştırılan memurlar, zekât gelirlerini toplamak ve dağıtmakla görevlendirilen kişiler” anlamına gelen hangi kavramdır?

&Âmiller

380-Her türlü devlet gelirlerini ve zekât gelirlerini toplayıp dağıtan kişi anlamında kullanılan ifadeler nelerdir?

&Âmil, idareci, ârif, âşir, câbî, emîn, hâzin, sâî ve musaddık

381-Sözlükte bir iş yapan, işçi, zanaatkâr gibi mânalara gelen kavram nedir?

&Âmil

382-Zekât gelirlerini bir yere toplayan, muhafaza eden, hak sahiplerine dağıtan, hesap işlerini yürüten, tartan, ölçen, sayan ve zekât idaresinin her kademesinde çalışan memurların tamamı âmiller sınıfına girmektedir. İfadesi doğru mudur?

&Evet

383-Zengin olan âmiller yani zekât toplama memurları topladıkları zekâttan (mallardan) zekât alabilir mi?

&Evet