Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-Telkin

TELKİN 

400-Ölüye telkin verilir mi?

&Kişiye öldükten sonra telkin yapılması noktasında fakihler ihtilaf etmişlerdir. Malikiler, Şafiîlerin bir bölümü ve Hanefilerden İmam Zuheyli ölüye telkin yapılabileceğini söylemiştir. Yani telkin yapmanın, yapmamaktan daha uygun olduğunu söylemek de en doğru yaklaşım olacaktır.

401-Ölüye telkinin yapılacağını söyleyen görüş hangisidir?

&Ehl-i sünnet

402-Ölüye telkinin yapılamayacağını söyleyen görüş hangisidir?

&Mutezile

403-Umulur ki bu telkinler ölüye yarar sağlar, orada bulunanlara ikaz olur. Mükelleflik yaşına girdikten sonra ölen kimsenin mezarı başında telkin verilmesi meşrû görülmüştür. Telkin konusunda açık bir hüküm bulunmadığını, yani ölü defnedildikten sonra telkin vermenin tavsiye edilmediği gibi yasaklanmadığını ileri süren hangi mezhep âlimleridir?

&Bazı Hanefî âlimleri

404-Telkinin sadece ölüm döşeğindeki hasta için olduğunu, definden sonraki telkinin meşrû olmadığını söylemişlerdir. Böyle söyleyen hangi âlimlerdir?

&Âlimlerin çoğunluğu

405-Telkin, ölüm döşeğinde iken verilir; gömüldükten sonra telkin vermek ise mekruhtur. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Mâlikîler’e

206-Umulur ki bu telkinler ölüye yarar sağlar, orada bulunanlara ikaz olur. Şâfiî mezhebine ve bir kısım Hanbelî fıkıhçılara göre de, telkin yapılmasının hükmü nedir?

&Müstehaptır

407-Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir. Kâmil mânada şehid bunlardır. Bu tür şehidler yıkanmaksızın, kanlı elbiseleriyle defnedilir, elbiseleri onların kefeni yerine geçer. Cenaze namazı kılınarak defnedilir. Bu görüş Hangi mezhebe aittir?

&Hanefi

408-Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir. Kâmil mânada şehid bunlardır. Bu tür şehidler yıkanmaksızın, kanlı elbiseleriyle defnedilir, elbiseleri onların kefeni yerine geçer. Cenaze namazı dahi kılınmaz. Bu görüş Hangi mezheblere aittir?

&Hanefi hariç diğer üç mezbep

409-Hem dünya hem âhiret hükümleri bakımından şehid sayılanlar: Bu tür şehidler yıkanmaksızın, kanlı elbiseleriyle defnedilir, elbiseleri onların kefeni yerine geçer. Cenaze namazı kılınarak defnedilir. Bunlar Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir. Kâmil mânada şehid bunlardır ve bunlar ne olarak adlandırılır?

&Hükmî şehid

410-Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir. Kâmil mânada şehid bunlardır. Hükümler bakımından şehidlerin hangi grubuna girer?

&Hem dünya hem âhiret hükümleri bakımından şehid sayılanlar

411-Allah yolunda savaşırken aldığı bir yaradan dolayı o anda değil de, daha sonra ölen kişiler bu grupta yer alırlar. Hükümler bakımından şehidlerin hangi grubuna girer?

&Sadece âhiret hükümleri bakımından şehid sayılanlar

412-Kalbinde nifak bulunmakla yani münâfık olmakla birlikte, dış görünüşü itibariyle müslüman olduğuna hükmedilen ve müslümanların saflarında bulunduğu sırada düşman tarafından öldürülen kişiler bu grupta yer alır. Hükümler bakımından şehidlerin hangi grubuna girer?

&Sadece dünya hükümleri bakımından şehid sayılanlar

413-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&I.  Yanlışlıkla veya haksız yere öldürülen kişi

&II. Yangında, denizde veya göçük altında can veren kişiler

&III. Veba, kolera, sıtma gibi yaygın ve önlenmesi zor hastalıklar sebebiyle ölenler

&IV. İlim tahsili yolunda, helâl kazanç uğrunda ölenler

&V. Gerek kendisinin gerekse, -isterse gayri müslim olsun- başkalarının can, mal ve namusları uğrunda ölenler

&VI. Loğusa iken ölen ve cuma gecesinde ölen kimseler

&Hepsinin ölümü şehit hükmündedir.

414-Kıble yönünde sapma meydana geleceği gerekçesiyle veya cenaze cemaatin huzurunda olmama gerekçesiyle gaip(gıyabi) yani orada bulunmayan bir cenaze üzerine namaz kılmayı câiz görmezler. Bu görüş Hangi mezheplere aittir?

&Hanefî fakihleri                                &Mâlikî fakihleri

415-Gaip (gıyabi) üzerine cenaze namazı kılınabilir. Çünkü Peygamberimiz Necâşî’-nin namazını bu şekilde kılmıştır. Bu görüş Hangi mezhebe aittir?

&Şafii

416-Bir ay geçmedikçe gaip (gıyabi)  üzerine cenaze namazı kılınabilir. Bu görüş Hangi mezhebe aittir?

&Hanbelîler

417-Cenazeye gusül abdesti aldırmanın hükmü nedir?

&Farz-ı kifayedir.

418-Kadın cenaze namazı kılar mı?

&Kılabilir. 

419-Cenaze namazının vakti var mı?

&3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.

420-Cenaze namazının vacibi nedir?

&Selamdır.

421-Hangi namazda en faziletli saf arka saftır?

&Cenaze namazında

422-Cenaze namazında cemaat şart mıdır?

&Hayır değil. Cenaze namazı en az bir kişi ile kılınabilir. 

423-Düşük olan bir çocuğa nasıl bîr muamele gerekir?

&Hilkati tamamlanmadan düşen bir çocuk, bir bez parçasına sarılarak defnedilir. Yıkanması, usülüne göre kefenlenmesi ve cenaze namazı kılınması gerekmez. Doğduktan sonra ölen bir çocuğa isim verilir. Cenazesi yıkanır, usülüne göre kefenlenir ve namazı kılınarak defnedilir. Böyle olmayınca yani ölü olarak doğmuş ise, yıkanıp bir beze sarılarak defnedilir; fakat namazı kılınmaz.

424-Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine “hünsa-i müşkil’’ denilen kimse nasıl yıkanır, kefenlenir?

&Böyle bir kimse ölünce teyemmüm ettirilir, yıkanmaz. Kefenlenme hususunda da kadın sayılır.

425-Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

&Müslüman olmayanın

&Annesini veya babasını kasten öldürenin

&İslam devletine karşı çıkıp, çatışmada öldürülenin

&Yol keserken silahlı çatışmada öldürülenin Cenaze namazı kılınmaz. (Şafilere göre yalnız Müslüman olmayanın cenaze namazı kılınmaz)

&Düşük ve ölü doğan çocukların

426-Dünya üzerinde ilk cenaze namazı kim için kılınmıştır?

&Hz. Âdem