Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-Firavuncuların Sevmediği ‘’Hz. Musa’’

FİRAVUNCULARIN SEVMEDİĞİ  ‘’HZ. MUSA’’ 

143-Hz. Musa(a.s)’ın Kuran’daki lakabı nedir?

&Kelimullah

144-Kur’an’da adı en çok geçen peygamber kimdir?

&Hz. Musa

145-Hz. Musa(a.s) zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmiş olan ilim adamı kimdir?

&Belam ibni Baura

146-Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde Batılın temsilcisi olan Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş, zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Allah (cc) ile konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?

&Hz. Musa (as)

147-Hz. Musa’ya peygamberlik görevinin verildiği ve Hz. Musa(a.s)’in Allah-u Teâlâ ile görüştüğü dağın adı nedir?

&Tur-i sina

148-Kudüs ile Mısır arasında kalan küçük yarım ada neresidir?

&Sina

149-Hz. Musa Allahın izni ile asası ile hangi denizi ikiye bölmüştür?

&Kızıldeniz

150-Hz. Musa(a.s) ile Hızır(a.s) kıssasını (yaptığı yolculuğu) anlatan süre hangisidir?

&Kehf 60-82

151-Musa(a.s)’ın kıssasını geniş bir şekilde bildiren yirmi sekizinci sure hangisidir?

&Kasas 

152-Kâfir Firavunun mü’min hanımı ve Hz. Musa(a.s)’ı büyüten kadının adı nedir?

&Asiye

153-Yahudiler hangi peygamberin zamanından sonra bozulup yetmiş bir fırkaya ayrıldılar?

&Mûsâ(a.s)

154-Nil Nehrin’de firavunun eşi Asiye tarafından bulunan kişi kimdir?

&Hz. Musa

155-Doğum yeri olan Mısır’dan Medyen’e geçen, Hz. Musa(a.s) Medyen’de iken ne iş yapardı?

&Çobanlık

156-Hz. Musa Tur dağına çıktığında geride kalan kavmi arasında buzağı yapıp ona tapmayı tavsiye eden kişi kimdir?

&Samiri

157-Hangi peygamber, peygamber olmadan önce, Şuayb(a.s)’in kızıyla evlenmiştir?

&Hz. Musa

158-Hz. Musa(a.s)’a inanmayan halka, Allah(cc)’ın verdiği belalar nelerdir?

&Tufan belası (Sağanak halinde sürekli yağmur)     

&Çekirge belası (Ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler)

&Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti)

&Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması)

&Kurbağa belası (Şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar)            

&Mal ve servetin yok olması belası

159-Hz. Musa(as)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9.000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir?

&Karun

160-Hz. Musa(a.s)’nın kavminden olan ve Kuran-ı Kerim’in 3 ayetinde adı geçen zengin kişi ve zenginliğe dayalı büyüklenmenin simgesi olan ve kibirlenmesinden dolayı helak edilen kişi kimdir?

&Karun

161-Kuran-i Kerim’de tuğyanın simgesi olarak kim takdim edilmiştir?

&Firavun

162-Hz Musa (as)’ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin en büyük rabbinizim.” dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan, kendine bela olacak bir çocuğun doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900 çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diye bağıran, yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?

&Firavun

163-Hz. Musa zamanında Mısır’ın üzerine(Firavun) on bela indi. Bu belalar nelerdir?

&Nil’in bütün sularının kana dönüşmesi

&Bütün Mısır’ı kurbağaların basması

&Şehri bitlerin basması

&Vahşi hayvanların istilası

&Mısırlılarda baş gösteren salgın hastalıklar

&Mısırlılarda çıkan çıbanlar

&Dolu yağması ve hayvanların telefi

&Çekirge istilası

&Her yerin zifîri karanlık olması ve insanların hareket edememesi.

&Mısırlıların bütün ilk doğanlarının ölmesi 

164-“Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver! Ve işimi bana kolaylaştır”, “İçimizden bazı beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helâk mı edeceksin? (Helâk etme yâ Rabbî!) Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir Onunla kimi dilersen (küfürlerindeki ısrarları sebebiyle) dalâlete atar, kimi de dilersen (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirirsin Sen bizim velîmizsin; artık bize mağfiret eyle; ve bize merhamet buyur; çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın”, “Bize bu dünyada da, âhirette de iyilik yaz; şüphesiz ki biz sana yöneldik”, “Rabbim! Doğrusu ben nefsime zulmettim; artık beni bağışla!”, “Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtâcım” Bu dualar hangi peygambere aittir?

&Hz Mûsâ