Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-Cem’i Tehîr

CEM’İ TEHÎR

155-Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

&Cem’-i takdîm sünnet, Cem’i tehîr ise vaciptir.        

&Cem’-i takdîm de hem öğlenin hem de ikindinin farzlarından önce kamet getirilir.

&Cem’i tehîr de akşam namazında kamet getirilirken, yatsı namazının farzından önce kametin getirilmesine gerek yoktur.

&Evet

156-Hacıların güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye geldiklerinde; önce, vakti geciken akşam namazını kılmaları, hemen arkasından da yatsı namazını edâ etmelerine ne denir?

&Cem’i tehîr                       

157-Ebû Hanîfe ile bazı Şâfiîlere göre, iki namazı birlikte kılmanın sebebi hacc (hükmü VACİP); Şâfiîlerin çoğunluğuna göre ise yolculuk (hükmü SÜNNET)tur. Hacıların öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazları, aynı vakitte birleştirilerek kıldıkları için bu durum ne olarak adlandırılır?

&Camii’s-saleteyn             

158-Aşağıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?

&Cem‘-i takdîm ve cem‘-i te’hir ile kılınan namazlarda, iki farz arasında başka namaz kılınması mekruhtur.

&Cem‘-i te’hir ile kılınan namazlarda, akşamın sünneti ve yatsının ilk sünneti kılınmaz.

&Cem‘-i te’hir ile kılınan namazlarda, yatsının son sünneti ve vitir kılınır.

&Cem‘-i te’hir ile kılınan namazlarda, iki vaktin namazı bir tek ezan ve bir tek kametle kılınır.”

&Cem‘-i te’hir ile kılınan namazlarda, yatsı namazı için ayrıca ezan ve ikamet gerekmez.

Hepsi