Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-Budizm

UZAK DOĞU DİNLERİNDEN ‘’BUDİZM’’

450-Asya ülkelerinde, çıkış yeri olan Hindistan’da (çok az sayıda), Tibet, Çin, Kore, Japonya, Hindi Çinî’de (Laos, Kamboçya, Vietnam) ve Hint adalarında nüfus yoğunluğuna sahiptir. Anlatılan yerlerde hangi din yoğundur?

&Budizm

451-Dinlerin inanç sistemlerine Müslümanlar ‘’Amentü’’ olarak ifade ederken, Budizm’de ne olarak kabul ederler?

&Tri-ratna (üç cevher)

452-Dinde inanç sistemleri konusunda “tri-ratna” (üç cevher) vardır: “Budda’ya sığındım Dhammaya sığındım, Sangha’ya sığındım”. Bu cümledeki “Dhamma”, doktrin; “Sangha” ise bekâr rahipler topluluğu, cemaatıdır. Bahsedilen din hangisidir?

&Budizm

453-Budistlerin en yoğun yaşadıkları ülkeler nerelerdir?

&Kampoçya    &Birmanya     

&Nepal             &Sri Lanka

454-Budistlerin çoğunun benimsediği bayram hangi bayramıdır?

&Vesak 

455-Budizmde kendisine ibadet edilen varlık kimdir?

&Buda 

456-Budizmin kurucusu kimdir?

&Sidharta Gotama

457-Budizm’in kurucusu olan Buda nerenin filozofudur?

&Hind

458-Budizm’de öldükten sonra ruhun yeniden dünyaya gelmesine ne denir?

&Reankarnasyon 

459-Budizmin kutsal kitabının adı nedir?

&Tripitaka

460-Budizmde kişinin istek ve tutkularının son bulmasıyla ulaştığı en üstün mutluluk haline ne denir?

&Nirvana

461-Budist ibadethanelerine ne denir?

&Tapınak

462-“Büyük Mürşid” denilen, tahsilini tamamlayan ve muallim olan, Konfüçyüs-çülüğün kurucusu kimdir?

&Kung Fu-tzu’dur

463-Budizm’de batılılarca kullanılan bir addır. Budistler, Asya’da bu din için hangi ad kullanırlar?

&“Budda Sâsana” (Budda disiplini)

464-Sarayda yaşayan sonra sarayı terke-derek Altı sene çile hayatı süren, Neranjara nehri kıyısında tefekküre dalarak orta yolu bulan, Budizm’in kurucusu olan, “Budda” (aydınlanmış, uyanmış) diye lakaplandırılan kişi kimdir?

&Siddhartha Gotama’dır

465-Budizm’in Pali dilinde yazılmış kutsal metinlerinin adı nedir?

&Ti-pitaka (Üç sepet)

466-Budizm’in Pali dilinde yazılmış olan kutsal metinleri Üç bölüme ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Vinaya-Pitaka

&Sutta-Pitaka

&Abhid-hamma-Pitaka

467-Budizmin kutsal metinleri, Budda’dan çok sonra yazıya geçirilmiştir. Hinduizmin metinleri gibi bunlar da asırlarca şifahî olarak nakledilmiştir. Kaçıncı yy.da ve nerede yazılmıştır?

&M.Ö. l. Yüzyılda, Seylan’da

468-Ruh kavramı yoksa da tenasüh vardır. Bununla beraber yine de bir “Pudgala vadin” kavramı oluşmuştur ki bu da aşağı yukarı ruhun yerine kullanılan bir deyimdir. Anlatılan ifade hangi dinle ilgilidir?

&Budizm

469-Tenasuhtan kurtulan dinler hangisidir?

&Hinduizm’de Brahma’ya, Budizm’de (Nirvana = nibbana’ya ulaşınca tenasuhtan kurtulur insan)

470-Cennet-cehennem inançları vardır. Ancak orada devamlı kalınacağına inanmazlar. Onların kozmolojik inançlarına göre uzun zaman dilimleri ve devreleri vardır. Bunlara “kalpa” derler. Devreler; alemin sona ermesi, karışıklık, âlemin teşkili, âlemin devamı devresi. Bir kalpa, yüzbinlerce yıl sürebilir. Kalpaların sonu da gelmez. Kalpa’nın Buddası sonunda da cenneti ve cehennemi vardır. İnsan için son, Nirvana’ya ulaşmaktır. Âlem için bir sona inanmazlar. Bu görüşler hangi dinde vardır?

&Budizm

471-Budda’dan 3000 yıl sonra Budizm’in çökeceğine, sonra Maitreya(Mi Lo Fo), denilen kurtarıcı Tuşita Cenneti’nden inerek, bin yıllık bir kurtuluş devresini başlatacağına, böylece bütün canlıların kurtulacağı bir hayat devresi yaşanılacağma inanılır. Bu görüşler hangi dine aittir?

&Çin’de bulunan Budizm’cilere

472-Budizm deki Nirvana neyi ifade eder?

&Defalarca dünyaya gelme çemberinden kurtulmayı ifade eder.

473-Budizmin ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

&Hinduizm’in çok tanrıcılığına, puta tapıcılığa, Brahman denilen din adamlarının otoritesine ve kast sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

474-Budizmin iki ana mezhebini birer cümleyle açıklayarak yazınız?

&Hinayana: Bireysel kurtuluşu esas alır.

&Mahayana: Toplu kurtuluşu esas almaktadır.

475-Budizm’in dünya görüşü nedir?

&Dünyaya değer vermez. Dünya insan için acı ve ıstırap demektir. Bu acı ve ıstırap”ların kaynağı dünyaya bağlılıktır. Dünyaya bağlı olan kişi arzu ve ihtiraslarının kurbanı olur.

476-Herhangi bir tanrı inancı olmayan ve “Nirvana, Yoga, Meditasyon, Reenkarnasyon” gibi terimler size hangi dini hatırlatıyor?

&Budizmi hatırlatıyor.

477-Brahmanizm, dinin evrensel gereği olan eşitlik ve kardeşlik unsurlarıyla da çelişmektedir. Brahmanizm, kapalı bir din hüviyetindedir. Dışarıdan biri bu dine giremez.  Bu çelişen ve kapalı olan inanç sistemi hangisidir?

&Kast sistemi 

478-Brahmanizm’deki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş din ve bu din hayatın tabii olaylarını bir ıstırap olarak görür, bu din hangisidir?

&Budizm 

479-Budizm’de ileride gelecek bir kurtarıcı, müjdeci beklentisi vardır. Bu kurtarıcı hangisidir?

&Maitreya veya Metteya   

480-Budizm’i din olarak kabul eden ve Budizm’in gelismesine katkısı olan kral kimdir?

&Mauryan kralı Aşoka

481-Budizm’in meşhur öğretisinin adı nedir?

&Karma öğretisi 

482-Meditasyonu öne çıkaran din hangisidir?

&Zen budizmi

483-Çin’deki Ch Budizmi Japonya da hangi isimle anılır?

&Zen Budizmi

484-Budizm’in kurucusu Goutama Siddhartha’dır. Budizm’in kutsal metinlerine TRİPİTAKA denir. Budha’nın söz, vaaz ve düşüncelerini içeren metinlere ne denir?

&Sutra Pitaka