KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

26-Bilgi Çeşitleri ve Zorunlu bilgi

BİLGİ ÇEŞİTLERİ

224-Kelam ilminde bilgi konusunda bu kadar ayrıntılı yer verilmesinin nedeni ne olabilir?

&Kelâmın sahip olduğu inancı ispat ve savunma amaçlı 2 görevi vardır. Bilgiyi tasnife tutarak kesinliğini belirlemeye çalışmışlar.

225-Bilginin Değeri nedir?

&İnanç alanında değerli olması için nakli ise yakınî, akli ise burhanî olmalıdır. Bilginin değeri bilgi aracının değeriyle doğru orantıldır. Duyularla elde edilen bilgiyse duyuların sağlam ve sağlıklı olmasına, akıl- düşünmeyle elde edilen bilgiyse aklın sağlam ve sağlıklı olmasına, haber yoluyla elde edilen bilgiyse haberi getirenin güvenilir olmasına bağlıdır. Düşünme biçimi ve metodu ile haberin açık – anlaşılır olması da önemlidir. Kur’anda “Size bir Fâsık haber getirdiğinde onu araştırın.” (Hucurât 49/6) emri verilmiştir.

226-İnsanlar arasında meydana gelen farklı düşünce ve fikir ayrılıklarının sebebi nedir?

&Akılların farklı yaratılmış olması, düşünce takip yönteminin yeterli olmamasıdır.

227-Allah’a ait bilgi öncesiz sonrasız anlamına gelen kavram hangisidir?

&Kadîm

228-İnsan bilgisinin bir öncesi vardır. Bu bilgiye ne denir?

&Hadis bilgi

229-İnsanın düşünüp kendi aklıyla ürettiği bilgiye ne denir?

&Akli bilgi

230-Allah’ın Peygamberine bildirdiği bilgi aracı olduğundan bu bilgiye ne denir?

&Nakli bilgi

231-Aklın hiçbir çaba harcamadan elde ettiği bilgiye ne denir?

&Zarurî / Zorunlu bilgi denir.

232-Aklın hiçbir çaba harcamadan elde ettiği bilgi son derece açık bilgi ise buna ne denir?

&Bedihî bilgi.

233-İnsanın düşünme sonucu elde ettiği, kazanılmış anlamına gelen bilgiye ne denir?

&Iktisâbi bilgi

234-İnsanın düşünme sonucu elde ettiği, kanıt- delille ulaşıldığı bilgiye ne denir?

&İstidlalî bilgi

235-Nazar yoluyla elde edilen bilgiye ne denir?

&Nazarî bilgi

237-Akli bilgi kesin, objektif delillere dayanıyorsa bu bilgiye ne denir?

&Burhani bilgi

238-Kesin delil anlamında, şüphe taşıyan subjektif delillere dayalıysa bu bilgiye ne denir?

&Hatâbi bilgi(hitabet gücüne dayanır)

239-Haber yoluyla elde edilenler ne denir?

&Nakli Bilgi

240-Kesin bilgi anlamına gelen kavram hangisidir?

&Yakînî

241-Şüpheli bilgi anlamına gelen kavram hangisidir?

&Zannî Bilgi

ZORUNLU BİLGİ

575-Zorunlu bilgi kaç çeşittir?

&Bedihi olanlar (Evveliyat ve Fıtriyyat): Aklın hemen kavradığı bilgi

&Duyu veriler (Müşahadeler ve Tecrübeler): Dış duyularla elde edilen bilgi

&Mütevatir haber: Yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri mümkün olmayan kişilerin haberleri

&Nazari bilgi: İnceleme ve araştıma yoluyla kazanılan bilgi