Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-Aksamü’l-Ku’ran (Kur’an’da Yeminler)

AKSAMÜL KU’RAN (Kur’an’da Yeminler) 

466-Kur’an’da yeminler, büyük ve önemli kabul edilen şeyler üzerine yapılmıştır. Neler üzerine yemin edilmiştir?

&Allah’ın kendi yüce ismi üzerine 

&Kur’an’a, Rasullere ve Kâinata    

&Tabiatta bulunan önemli varlıklara            

&Gece, gündüz ve kuşluk vakti                      

&Güneş, ay ve gökyüzü gibi doğadaki varlıklara

&Peygamberlerin gönderildiği coğrafi yerlere

&Kıyamet gününe ve Meleklere    

467-Kur’an’da yeminlerin bulunmasındaki sebepler ve hikmetler nedir?

&İndirilen ayetler yeminlerle teyid edilip ayetler ve öngördüğü hususlar vurgulanmıştır.

&Arapların toplum hayatında yeminin büyük rolü vardır.

&Arapların bu alıştıklarını Kur’an-ı Kerim muhafaza etmiştir.

&Yemin edilen şeyin kıymet ve önemine işaret edilmiştir.

&Dinleyenlerin dikkatlerini çekmek için kullanılmıştır. 

468-Kur’an’da 17 surenin başında yemin bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

&Saffat                 &Buruc                  &Tarık          &Necm

&Fecr                    &Şems                   &Leyl           &Duha

&Asr                      &Zariyat                &Mürselat   &Tur

&Tin                       &Naziat 

469-Kur’an’da kullanılan yeminlerin en önemli özelliği nedir?

&Kur’an’da yemin içeren ayetlerin çoğu mekke döneminde inmiştir; çünkü bu dönemde müşriklere güçlü ve farklı bir edebi üslup ile seslenerek onları etkilemek gerekmekteydi.

469/1-Fecir suresi tan yerinin ağarmasına, Şems suresi güneşe, Leyl suresi geceye, Duha suresi kuşluk vaktine, Tin suresi İncir ve zeytine, Asr suresi zamana yemin ederken Beled suresi nereye yemin ederek başlar?

&Mekke kentine

469/2-Aşağıdaki surelerin ortak özellikleri nedir?

&Beled,  &Leyl,    &Duha,  &Şems,  

&Tin,      &Fecir,   &Asr

&Yeminle başlamaları