Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Zekâtın Dağılımı(Sarf Yerleri)

ZEKÂTIN DAĞILIMI(SARF YERLERİ) 

337-Kur’an’da sıklıkla tekrarlanan ve genelde ikisi bir anılan, genel ve kapalı (mücmel) bir ifade olarak emredilen hangi farzlardır?

&Namaz ve zekât 

338-Kur’an’da hangi malların hangi şartlar altında zekâta tâbi oldukları konusunda ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bu konudaki ayrıntılı fıkhî hükümleri nereden öğreniyoruz?

&Hz. Peygamber’in ve sahâbenin uygulamalarından

339-Kur’an zekâtın kimlere verileceğini hangi surede bu kişiler ayrı ayrı sayılmıştır?

&Hicrî 9. yılda inen Tevbe sûresinin 60. âyetinde 

340-Tevbe sûresinin 60. âyeti mealen nasıldır?

&“Sadakalar(zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekât işinde çalışanlara, kalpleri İslâm’a ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakîmdir.” 

341-Tarihte en eski devlet gelirleri nedir?

&Vergi 

342-Kur’an’da zekâtın harcama yerlerinin ayrı ayrı belirtilmesinin sebebi nedir?

&Hz. Peygamber zamanında mala düşkün bazı kişiler zekât mallarına göz dikmiş ve Hz. Peygamber’den bunları kendilerine vermesini istemişlerdi. Resûlullah onların hak etmedikleri isteklerde bulunmalarını hoş karşılamamış, onlar da serzenişte bulunmaya başlamışlardı. 

343-Kur’an’da zekâtın harcama yerlerinin ayrı ayrı belirtilmesinin sebebini tevbe suresinin hangi ayetleriyle açıklayabiliriz?

&59.Eğer onlar, Allah ve Peygamberinin kendilerine vermiş oldukları şeylere razı olsalar ve “Allah bize yeter, O ve Peygamberi bol nimetinden bize verecektir; doğrusu biz Allah’a gönül bağlayanlardanız” deselerdi daha hayırlı olurdu.

&58.Sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Onlara verilirse hoşnut olurlar, verilmezse, hemen öfkeleniverirler. 

344-Kur’an’da zekâtın sarf yerleri açıklanmasının sebebi nedir?

&Yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin önlenilmesinin istenilmesi

&Zekâtın dağıtımı dar görüşlü ve taraflı davranabilecek yapıdaki yöneticilerin insafına bırakılmaması

&Zekâtı almaya gerçekten hak kazanan fakir ve muhtaçlar dururken, hak etmeyen fakat hırs ve tamahı yüzünden zekât mallarına göz dikenlerin ümitlerinin kırılması 

345-Tevbe suresinin 60. ayetinde açıklanan zekâtın sarf yerleri kimlerdir?

&Fakirler               &Zekât işinde çalışanlar

&Miskinler            &Allah yolunda olanlar

&Borçlular            &Yolda kalmışlar

&Köleler               &İslâm’a ısındırılacaklar