Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Müzdelife Vakfesi

MÜZDELİFE VAKFESİ

149-Arafat ile Mina arasında, Harem sınırları içinde yer alan bölgenin adı nedir?

&Müzdelife         

150-Mazeretsiz Müzdelife vakfesini yapmayana ne gerekir?

&Dem gerekir. Meşru mazereti olana ceza gerekmez.

151-Haccedenlerin arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi müzdelifede geçirmeleri sünnet, burada vakfe yapmak ise vâciptir. Bu vakfenin adı nedir?

&Müzdelife Vakfesi

152-Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartları nelerdir?

&Hac için ihramlı olmak.

&Arafat vakfesini yapmış olmak.

&Müzdelife sınırları içinde yapmak.

&Belirli zaman içinde yapmak

153-Muhassır vadisi dışında Müzdelife’nin her yerinde vakfe yapılabilir. Kuzeh dağı üzerindeki Meş‘ar-i Harâm civarında yapılmasının hükmü nedir?

&Sünnettir.

154-Şâfiî ve Hanbelîler’e göre gecenin yarısından itibaren güneşin doğuşuna kadar geçen süredir. Mâlikîler’e göre, arefe günü akşamı güneşin batışından bayram sabahı güneşin doğuşuna kadar olan süredir. Hanefîler’e göre bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya başlamasından (fecr-i sâdık) güneşin doğmasına kadar olan süredir. Bu ifade hangi vakfenin tanımıdır?

&Müzdelife vakfesi