Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Medine’ye Hicretin Sebepleri

MEDİNE’YE HİCRETİN SEBEPLERİ

 432-Mekke döneminin sonlarına doğru, islamı yaymak için Mekke’deki tüm imkânlar tükendiğinde ne gibi bir imkân yetişti müslümanların imdadına?

&Medine halkı Peygamberle temas kurarak onu siyasi ve dini başkan olarak kendi şehirlerine davet ettiler 

433-Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir?

&Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkânı kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ın izin vermesiyle Mekke’deki Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç(hiçret) etmek zorunda kalmışlardı.

434-Hz. Muhammed’i Medine’ye hicret için harekete geçiren esas unsur nedir?

&İslamiyetin oradaki parlak geleceği

435-Hicret gecesi kâfirlerin toplandığı şer yuvası neresidir?

&Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

436-Darun nedve adlı derneği kim kurmuştu?

&Kilâp oğlu Kusay 

437-Müşriklerin toplantıda alınan suikast kararını kim Rasulüllaha bildirmişti?

&Hz. Peygamberin halasının kızı Rakika (Rukayka) tarafindan duyulmuş durum ona haber verilmisti. Peyganberi-miz hiç vakit kayıp etmeden Hz. Ebu Bekir’e durumu bildirerek hicrete başladı.

438-Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Darün Nedve’de bir araya gelerek hangi görüşlerde birleştiler?

&Hz. Muhammed(s.a.v)i hapse atıp ölünceye kadar burda tutmak

&Hz. Muhammed(s.a.v)i Mekkeden sürmek

&Hz. Muhammed(s.a.v)i öldürmek (Ebu Cehil’in fikri)

439-Müşriklerin islama muhalefetinin sebepleri nelerdir?

&İnançlara bağlılık ve Tutuculuk

&Yaşayışlarının Kur’an-ı Kerim’in öngördüğü şekilde olmaması

&Ahirete inanmamaları

&İslamın insanları eşit kabul etmesi

&Kabile rekabetleri ve Kıskançlık

439-Mekkeli müşriklerin Hz Peygamberi öldürmek için plan yaptıklarında kimin önerisi kabul edildi?

&Ebu Cehil