Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Karma Fıkhı Konular

KARMA FIKHI KONULAR 

396-Ahkâm-ı fer’iyye(fer’î hükümler) ne demektir?

&“Esasa ait olmayan hükümler.” “Temel ve değişmez hükümlerin dışında kalan hükümler.” Demektir.

397-Miras paylarını ihtiva eden ayetlere ne denir?

&Feraiz

398-Şer’i cezaları ihtiva eden ayetlere ne denir?

&Hudud

399-Ölmek üzere olan hastaya nasıl bir muamele yapılır?

&Ölmek üzere olan hasta kıble tarafına sağ yanı üzerine yatırılır ve Kelime i Şahadetle, Kelime i Tevhit getirttirilir. Öldüğünde çenesi bağlanır, gözleri yumulur, karnına da ağır bir cisim konulur.

400-Billür, akik ve cam kâseler kullanmanın hükmü nedir?

&Kullanılabilir, caizdir.

401-Sağlam bir insanın vasiyyeti malının kaçta kaçında geçerli olur?

&Tamamında geçerli olur. Yani tamamını vasiyet edebilir. 

402-Rehin alınan mal, alanın elinde helak olsa ne olur?

&Eğer rehin olarak verilen mal borca müsavi ise hükmen borç verilmiş kabul edilir. Az ise, üzerinin tamamlanması icabeder. Çok olursa, fazlasının rehin verene iadesi lazım gelir.

403-Bir kimse terziye; şu kumaşı bugün dikersen bir dirhem, yarın dikersen yarım dirhem dese, terzi de yarın dikecek olsa ne lazım gelir?

&Aynı gün dikerse, bir dirhem vermesi gerekir. Sonra ki gün dikerse, yarım dirhem değil, piyasa fiyatı ne kadar ise o kadar ödemesi gerekir.

404-Kasıtlı ve hataen öldürmek nasıl olur?

&Kasten; silah veya silah yerinde kullanılan bir şeyle kasıtlı olarak işlenen cinayettir. Hataen olursa bu da iki şekilde olur.  Av zannederek vurmak ve başkasına attığı halde, diğer kişiyi öldürmektir. Kasten de kısas, hataen de diyet gerekir

405-Bir malı gasbeden kimse, kendi dahl-i tesiri olmadan zarar gören malı öder mi?

&Tazmin etmek mecburiyetindedir. 

406-Kayıp bir kimse bulunamazsa, ne zaman öldüğüne hükmedilir?

&Doğum tarihinden itibaren 120 sene sonra öldüğüne hükmedilir.

407-Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenmek caiz midir?

&Caizdir. Çünkü kitabidirler.

408-Bulunan çocuğun nafakası kime aittir?

&Bulunan çocukların nafakası devlet hazinesine aittir.

409-Kısas ölümü gerektiriyorsa aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

&Kısas kılıçla yapılır.

410-Bir kişi birinin burnunu kesse ne lazım gelir?

&Kısas lazım gelir. Onun da burnu kesilir.

411-Bekâr bir insan zina etse cezası nedir?

&Yüz sopa vurulmasıdır.

412-Bir insan misafir olarak gittiği evden kıymetli bir eşyayı çalsa eli kesilir mi?

&Misafirlikte hırsızlık yapanın eli kesilmez.

413-Hırsızlıkta hangi el kesilir? Eli kesildikten sonra tekrar hırsızlık yapsa cezası nedir?

&Sağ el kesilir. İkincide ise sol ayağı kesilir. Üçüncü defa hırsızlık yaparsa artık bir yeri kesilmez.

414-Bir köpeğin av köpeği (kelb-i muallem) olduğuna ne zaman kanaat getirilir?

&Üç defa, vurulan avı yemeden getirdiğinde

415-Bir kimse hayvan keserken besmeleyi unutsa ne olur?

&Unutarak olduğu zaman yenilmesi caizdir. Kasten olursa caiz olmaz.

416-Akit ne ile gerçekleşir?

&İcap ve kabul ile

417-Altın ve gümüş selem konusu olabilir mi?

&Hayır. Olamaz, Çünkü altın ve gümüşün veresiye satılması caiz değildir.

418-Vadeli satışlarda fiyat farkı caiz midir?

&Vadeli satışlarda yekün fiyatının muallâkta kalmamak şartıyla fiyatının belirlenmesi şartıyla caizdir.

419-Göz kararıyla satış caiz midir?

&Göz kararıyla satış yapılabilir.

420-Açlık grevi caiz midir?

&Ölüme sebebiyet verebilecek açlık grevi yapmak bir nevi intihar sayılır, caiz değildir.

421-Manevi hakaret tazminatı almak caiz midir?

&Manevi hakaret tazminatı “tazir” eczası kapsamına girdiği için alınmasında bir sakınca yoktur.

422-Hasta olmayan bir kimsenin rapor alması caiz midir?

&Hasta olmadan bir kimsenin rapor alması caiz değildir. Çünkü bu durumda kişi hem yalan söylemiş, hem de hak etmediği günler için ücret almış olur. Ayrıca hizmetin aksamasına daneden olabilir.

423-Çalıntı bir malı satın almak caiz midir?

&Bildiği halde çalınan bir malın satın alınması caiz değildir.

424-Bir şeyine bahse girmek caiz midir?

&Bahse girmekten dolayı para veya herhangi bir şey almak haramdır, Buda bir nevi kumardır.

425-Köpek beslemek caiz midir?

&Evin içinde köpek beslemek caiz değildir. Evin dışında ise sadece av ve koruma amacı ile köpek beslemek caizdir.

426-Hayvanları dövüştürmek caiz midir?

&Peygamber Efendimiz (a.s) zevk ve eğlence için horoz, boğa, deve ve benzeri hayvanları dövüştürmeyi yasaklamıştır. Zira bunda hayvanlar için eziyet söz konusudur.

427-Yarışta alınan ödül caiz midir?

&Yarışmayı düzenleyenler tarafından bir ödül ortaya konmuşsa, yarışmayı kazananın bu ödülü almasında bir sakınca yoktur.

428-Kaparo ne demektir?

&Kaparo sözleşmenin bağlandığını göstermek amacıyla alınan kaparo müşterinin cayması durumunda iade edilmesi gerekir. Alıkonulması caiz değildir.

429-Sihir (büyü) yapmak caiz midir?

&Sihrin her çeşidi dinimizce yasaklanmıştır.

430-Telefonla yapılan alış veriş geçerli midir?

&Evet, geçerlidir.

431-Ölünün ağzından altın dişleri çıkarılır mı?

&Sabit ise çıkarılmaz, değilse çıkarılır.

432-Âma’nın alım satımı geçerli midir?

&Evet geçerlidir.

433-Sırf eğlence olsun diye bir hayvanı öldürmek caiz midir?

&Hayır, av hayvanı da olsa caiz değildir.

434-Karşılığında hediye verilen yapışma caiz midir?

&Caizdir.

435-İki davacıdan biri iki, diğeri dört şahit gösterse ne olur?

&Hiçbir şey fark etmez. İki de olsa dört de olsa önemi yok.

436-Tedavi maksatla diş kaplamak, dolgu yapmak caiz midir?

&Evet, caizdir

437-Besmelesi çekilmeyen hangi av yenilebilir?

&Deniz avı

438-Kredi kartı ile alış veriş caiz midir?

&Faize girmemek şartı ile kredi kartı ile alış veriş caizdir.

439-Patentin (bir buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu belirten belge) alım satımı caiz midir?

&Evet, caizdir.

440-Hangi halde besmele çekmek caiz değildir?

&Haram bir fiil yapmak durumunda

441-Görülmeyen malın satışı geçerli midir?

&Görülmeyen malın satışı geçerlidir. Ancak satın alan kimse için görme muhayyerliği hakkı doğar, malı görünce isterse satışı bozabilir.

442-Şehit kime denir?

&Müşrikler tarafından öldürülen veya muharebe meydanında yaralı olarak bulunan yahut Müslümanlar tarafından zulmen katledilip de, katli sebebiyle diyet vacip olmayan Müslüman şehit denir.

443-Bir insanın, erkek kardeşi ve amcası hakkında yaptığı şahitliğe itibar edilir mi?

&Edilir.  

445-İslam Hukukuna göre organ naklinin caiz olmasının şartları nelerdir?

&Organ naklinde zaruretin bulunması

&Tıbbi ve hukuki ölümün kesinleşmiş olması

&Alıcının buna razı olması 

446-Bir insan şarap içmek için zorlansa, içmediği takdirde hapse atılmakla, dövülmekle tehdit edilse zaruret miktarı içmesi nedir?

&Haramdır.

447-Estetik ameliyat konusunda fıtratı bozacak  şekilde yapılması yasak mıdır?

&Evet

448-Bir kimseyi istemediği halde bir fiil veya sözü bizzat yapmaya zorlamaktır. Hangi kavramın tarifi yapılmıştır?

&İkrah

449-İkrahın etkisiyle yapılmış akidlerin (hukuki sözleşmeler) hükmü nedir?

&Geçerli değildir

450-Hidayetin bir türü olarak yol gösterici hidâyete ne denir?

&Hidâyet-i mürşîde denir

451-“Şahısvarlığı Haklarını” ne demektir?

&Şahısvarlığı hakları bir şahsın manevî değere sahip, para ile ölçülemeyen haklarıdır.

452-Nazar (göz değmesi) var mıdır?

&Nazar vardır. Nazardan (göz değmesinden) Allah’a sığınmalıdır. Bir hadis-i şerifte “Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce “Maşaallah Lâ kuvvete illâ billâh” derse ona göz zarar vermez” diye buyrulmuştur. “Maşallah, teberakellah” kelimesinin söylenmesi de hoş karşılanmıştır.

453-Kuran kısası(aynıyla mukabeleyi) kabul etmekle birlikte kısas yerine diyete özendirdi. Aitı çizili kavram ne demektir?

&Kan bedeline

454-İslam’da asli ve tabii kazanç yolu nedir?

&Emek

455-Kur’an’da geçen “meysir” terimi ne anlamında kullanılmıştır?

&Kumar

456-Kur’an’da, zekâtın verilebileceği bildirilen gruplardan “el-ğarimin” neyi ifade eder?

&Borçlular

457-Klasik eserlerde ve Arapçada resim kelimesi hangi kelimeyle ifade edilmektedir?

&Suret

458-Hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlar nelerdir?

&Açlık, Zaruret ve Zorlama

459-Cemaat imama kaç yerde uymaz?

&Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında

&Bayram namazında fazla tekbir aldığında

&Namazda peş peşe 3.secdeye gittiğinde

&Son oturuştan sonra fazla rekâta kalktığında uymaz. İmamı uyarır.

460-Sigara haramdır görüşünde olan âlimlerin gerekçesi nelerdir?

&1-Sağlığa zararlı olması.

&2-Ekonomik yönden israf olması.

&3- nafaka yükümlülüğünü ihlal.

461-Erkeklerin altın yüzük takmasının hükmü nedir?

&Haram

462-Her olay için ALLAH katında belirlenmiş bir hüküm vardır. Dolayısıyla doğru tektir görüşü hangi terimle ifade edilir?

&Muhattie

463-Sahabe görüşü (kavli sahabi) mutlaka hüccet değildir diyen kimlerdir?

&Gazzali, Razi, İbni hacip, Amidi, Beydavi ve Şafii

464-Sahabe görüşü (sahabe kavli) kesin-likle hüccettir diyen kimlerdir?

&Malik, Hanefi ve Ebu said   

465-Sadru’l-islam Ebu’l-Yüsr’in açıklama-larına göre sahabeleri taklit etmek konusunda imamı Azam’dan üç rivayet nakledilmiştir. Bu rivayetler nelerdir?

&Her sahabiyi taklid vaciptir.sahabe görüşü kıyastan önce gelir.

&Sahabiyi taklit vacip değildir.Ancak sasahabi görüşü kıyasa uygun olursa öne alınması vaciptir.

&Sahabenin fakihlerini taklit etmek vacip-tir.

466-Usul bilginlerinin amacı nedir?

&İcmalî delilleri inceleyip fakihlerin yararlanacağı genel nitelikte kurallar tespit etmektir.

467-Fukaha mesleğinde üç imam denilince akla hangi isimler gelmelidir?

&Debusî – Pezdevî – Serahsî

468-Ashabin Fukahası kimlerdir?

&Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Aise, Abdullah Ibni Mesud, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Ömer ve Zeyd bin Sabit.

469-Nass veya icmada yer alan bir hüküme Münasib olan vasfı ortaya koymak için yapılan içtihada ne ad verilir?
&
Tahricu’l-Menat

470-Elde edilen vasıflardan illet olamayacakları ayıklamak ve esas illeti belirlemek üzere yapılan içtihada ne ad verilir?
&Tenkihu’l-Menat

471-Ortaya çıkan illetin başka bir olayda da olduğundan emin olmak üzere yapılan içtihada ne ad verilir?
&
Tahkiku’l-Menat

472-Hanefî ve Hanbelî Mezhepleri ile es-Sevrî’ye göre tesmiyenin hükmü nedir?

&Sünnettir

473-Ebu Hanife’nin derslerinde konu ettiği ve yolla güçlü bir fıkıh meselesi gelişmeyi amaçladığı henüz olmamış olaylar üzerinde müzakere etmeye ne ad verilir?

&Farazi fıkıh

474-İslam’ın şartları nelerdir?

&Kelime-i Şahadet, Namaz, Oruç, Hacca ve Zekât

475-İslam’ın zengine şartı ve fakire şartı kaçtır?

&Zengine:5,  Fakire:3

476-Nasslara aşırı vurgusu, re’y ve istihsana yönelik eleştiriyle zahiriliğe giden yolu açan mezhep imamı hangisidir?

&İmam-i Şafii

477-Kıyası reddeden mezhep hangisidir?

&Zahiriler

478-Bir kimse malının ne kadarını vasiyet edebilir?

&1/3’ünü(Not:Çocuklarına vasiyet edemez.)

479-‘’Suçu ispat edilene kadar kişi suçsuzdur’’ ifadesinin Mecelledeki karşılığı nedir?

&Beraet-i zimmet asıldır.

480-Malın fiyatının gelecekte belirlenmesi şeklinde satışı kabul eden hukukçu kimdir?

&Ahmed b. Hanbel

481-Kaparonun satıcıda kalması caiz midir?

&Sahabe döneminde itibaren İslam fıkıhçılarını çoğu, bu tür bir sözleşmenin caiz olmadığı kanaatindedir. Hanefiler, Malikiler ve Şafiilerde bu işlemi caiz görmemişler ve kaparonun satıcıya helal olmayacağını belirtmişlerdir. Ünlü İslam bilgini Şevkani de caiz olmayacağı görüşündedir. Hanbelî âlimleri ve günümüz İslam hukukçuları da caiz olduğu görüşündedir. Gerekçeleri; mal sahibinin müşteriyi beklemesinin karşılığı ve akitten caymayı önleyici yaptırımdır.

482-Rasûlullah’ın amcası oğludur. Hicretten üç yıl önce dünyaya geldi. Peygamberimizin hanımı Meymûne O’nun teyzesi idi. Peygamber(s.a) onu bağrına basarak: ‘’Allah’ım, ona hikmeti öğret! , Allah’ım sen onu dinde fakih kıl.’’ diye dua etmiştir. Hangi sahabeden bahsedilmiştir?

&Abdullah b. Abbas

483-Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

&Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.

&Kurban ve ramazan bayramı namazları Hicretin 2. yılında meşru kılındı.

&Zekât hicretin 2. yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.

&Hac farizasını Hicretin 9. yılında farz kılındı.

&Ramazan ve kurban bayram namazı, fitre ve kurbanın Hicri 2. yılında meşru kılındığı bilinmektedir.

&Evet

484-Ateist bir kimsenin kestiği yenir mi?

&Hayır yenmez.

485-Midye, istiridye ve istakoz gibi deniz hayvanları yenir mi?

&Hayır yenmez. (Şafi mezhebine göre yenir)

486-Tavuk, horoz ve benzeri kurban adak olur mu?

&Hayır olmaz.

487-Besmeleyi kasten terk edenin kestiği yenir mi?

&Hayır yenmez.

488-Besmeleyi unutarak kesenin kestiği yenir mi?

&Evet yenir.

489-Elektro şok veya tabancayla bayıltılıp usulüne göre kesilen hayvanın eti yenir mi?

&Evet, yenir.