KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

25-Hanımlarla İlgili Karma Sorular

HANIMLARLA İLGİLİ KARMA SORULAR

247-Beni Kaynuka gazvesi ne demektir?

&(Şevval-H.2):Beni Kaynuka çarşısında alış veriş yapan bir kadını alaya alarak onun iffetiyle oynadılar. Oradan gecen bir müslüman kadının feryadına koştu. Yahudi’yi öldürdü. Orada bulunan Yahudiler de hücum ederek şehit ettiler. Beni Kaynukalilar, kale içine girdiler. 15 gün muhasara sonrası teslim oldular. 700 kadar Yahudi esir alındı. Bu savaşta, Yahudilerinin mallarının tamamı ganimet alindi. Kendileri de Medine`yi terk etmeleri istendi. Sevval ayında Medine`yi terk ettiler. Suriye taraflarına gittiler.

248-Zevc ve zevce ev eşyası yüzünden mahkemelik olsalar hakim nasıl hüküm verir?

&Hakim, erkeğin işine yarayanları erkeğe, kadının işine yarayanları kadına, her ikisinin de işine yarayan şeyleri yine erkeğe verir.

249-Kadınların hakimliği hiç mi geçerli değildir? Yoksa bazı hususlarda ki hükümleri mi geçerlidir?

&Kadın, şer’i cezalar ve kısasın dışındaki bütün hükümlerde kadı olabilir.

250-Kadınlar kabir ziyaretine gidebilir mi?

&Kabir ziyareti hem erkek hem de kadın için müstehaptır. Gerektiğinde, kadınlar da usulüne uyarak kabir ziyaretinde bulunabilirler.

251-Hz. Ebubekir (r.a.)’in hanımının adı nedir?

&Ümmü Rumman (r.anha).

252-Kadın savaşçılarına ne ad verilir?

&Amazon

253-Kadınların kurmuş olduğu ‘’Amazonlar’’ devletinin nerede olduğu varsayılır?

&Trabzon

254-Kadın erkek eşitliğini “doğal haklar” ilkesiyle temellendiren feminist akım hangisidir?

&Liberal Feminizm

255-Kadınların ailede hakim durumda olduğu ve siyasi görevler aldığı toplumsal siyasi ve hukuki sisteme ne denir?

&Anaerkil

256-Kadınların devlet islerine karışmasını önlemiş cariye edinme usulünü kaldırmış yeniçeri ocağını da ıslah etmek istediği için asi yeniçeriler tarafından öldürülen padişah kimdir?

&2. Osman

257-Türkiye’nin ilk kadın bakan kimdir?

&Türkan Akyol’dur.

258-Kocası ölen hamile kadının iddeti ne kadardır?

&Doğuma kadar

259-Hamile olmayan ve rici talak iddeti beklerken kocası ölen kadının iddeti ne kadardır?

&Dört ay on gün

260-İslam dünyasında ilk kadın başbakan kimdir?

&Benazir Butto

261-93 harbinin destanlaşan Erzurumlu kadın kahramanı kimdir?

&Nene Hatun

262Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?

&Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha)

263-Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde; O, Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kâfirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninle evlenem! Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu O; “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır.” Kimdir bu Müslüman kadın?
&Ümmü Süleym diğer adı Rumeysa

264-“Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı)tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) Taşımıştır. Onun (sütten )ayrılması, iki yıl içindedir.”Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır.” (Lokman Suresi,14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?

&Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.