Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Esbâb-ı Nüzul-Nüzul Sebepleri

ESBÂB-I NÜZUL-NÜZUL SEBEPLERİ

459-Kur’an’da kaç ayet sebeplere bağlı inmiştir?

&500 kadar

460-Ayetler, bir takım olaylar, hadiseler üzerine nâzil olmuştur. Ayetin tarihini bilmek bakımından ayetlerin esbab-ı nüzulünü bilmek çok faydalıdır. Bazı ayet ve surelerin ne gibi sebeplerle indirildiğini bildiren ilim dalına yani surelerin ve ayetlerin inmesine sebep olan olaya ne denir?

&Esbâb-ı nüzul(Nüzül sebepleri)

461-Esbab-ı nüzulun çeşitleri nelerdir?

&Doğrudan Hz. Peygambere yöneltilen sorulara cevaben inen ayetler.

&Toplumda infiale sebep olan bir olay hakkında inen ayetler.

&Herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek için nazil olan ayetler.

462-Ayetlerin iniş sebeplerini nasıl öğreniyoruz?

&Peygamberimizden veya Ashabından gelen rivayetlerle 

463-Nüzul sebebini bilmenin faydaları nelerdir?

&Kur’an’da emredilen şeylerin hikmetleri anlaşılır, mü’minin imanı kuvvetlenir, müşrikin de doğruyu bulmasına vesile olur.

&Ayetlerden kastedilen mana kolaylıkla anlaşılır, şüphe ve yanlışlıklar izale edilmiş olur.

464-Sebeb-i nüzul bilinirse bazı hususta yapılması muhtemel hatalar önlenmiş olur. Bunlar nelerdir?

&Nüzul sebebi ayetin ihtiva ettiği hükmü tahsis eder.

&Ayetlerin kolayca anlaşılıp ezberlenmesi sağlanır.

465-Esbab-ı nüzul’de dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

&Nüzul sebeplerini bilmeden Kur’anı anlamanın imkânsız olduğunu söylemek doğru değildir. Nüzul sebepleri Kur’an’ı anlamada yardımcı unsurlar olarak görünmelidir.

&Bazen nüzul sebeplerinde aynı ayetle ilgili birbirinden farklı rivayetler nakledilir. Bu tür farklılıklar sebeplerin tepsitinde içtihadî bir durumun söz konusu olduğunu anlatır.

&Kur’an’ı nüzul sürecine uygun bir tarzda okunmasını önermek her zaman için doğru olmaz. Çünkü nüzul sebeplerine ait elimizde yeterli bilgi yoktur.

&Nüzul sebepleri her ne kadar özel olsa da bunların hükümlerinin genel olduğu asla unutulmamalıdır.

&Nüzul sebepleri ile ilgili rivayetlerde bazen oldukça abartılı ve hatta asılsız bilgilere yer verilmiştir.

&Nüzul sebepleri sadece Hz. Peygamber döneminde vuku bulan hadiselerle ilgilidir. Peygamberlik öncesinde ya da Peygamberin(s.a.v) vefatından sonra meydana gelen olaylar nüzul sebebi olmazlar.