Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Caynizm

UZAK DOĞU DİNLERİNDEN ‘’CAYNİZM’’

439-Adını Reformcusu Mahavira’ya verilen “cina” (Muzaffer) lakabından alan “cayn, cayna” kelimelerinden almıştır. Hangi dinden bahsedilmiştir?

&Caynizm

440-Caynizrnin kurucusu olan Parsva da (M.Ö. VIII. Yüzyıl), reformcusu olan “Mahavira” (Büyük kahraman) lakaplı Vardhamana da (diğer lâkabı Cina: muzaffer anlamında) aristokrat zümreden, Hint Kast yapısında Kşatriya sınıfından idi. Mahavira’nın (M.Ö. 599-527) çilesi 13 sene sürdü. O da sarayını, çoluk çocuğunu terketmişti. Bu ifade doğru mudur?

&Doğrudur

441-Canlılara zarar vermemeyi büyük ahlaki vazife edinen, ‘’Tanrısız’’ bir din olan, Tanrı yerine Tirthankara denilen kutsal varlıklara tapınan ve âlemin ebediliğine inanan din hangisidir?

&Caynizm

442-Caynizm’in kutsal metinleri, Onbir bölümden oluşmaktadır. Mahavira‘dan çok sonra yazıya geçirilmiştir. Caynizm’in kutsal metinlerinin adları nedir?

&Ağama          &Siddhanta 

443-Bugün Hindistan’da üç milyon kişinin dini kimliğinin ifadesi için kullanılan bir dindir. Miladi birinci yy.da Digamabaralar (gök giyenler) ve Svetambaralar (beyaz giyinenler) olmak üzere iki mezhepleri vardır. Daha çok ticaretle uğraşırlar. Hangi dinden bahsedilmiştir?

&Cayinizm

444-Cayin kutsal kitap külliyatına Agama denir. Agama 3 ana bölümden oluşur. Bunlar nelerdir?

&Purvalar, Angalar ve Angabahyalar.

445-Cayinlerin inanç esasları 3 tanedir ve “üç mücevher” olarak adlandırılır. Bunlar nelerdir?

&Doğru inanç, Doğru bilgi ve Doğru davranış

446-Manastır hayatına başlayacak (erkek yada kadın) herkesten yerine getirilmesi istenen eylemler. Beş büyük yemin (mahabavrata) vardır. Bunlar nelerdir?

&Ahimsa: Var olan herhangi bir canlıya zarar vermeme

&Satya: Yalan, uydurma söz söylememe

&Asteya: Çalmama

&Brahma-carya: Bekar bir hayat sürme

&Aprigraha: Dünyayı terk etme

447-Kurtuluş(mokşa), ancak keşiş hayatı yaşamakla elde edilir. Hayatın hedefi, “karma”dan kurtulmaktır. Ateist bir dindir. Sayısız tanrıya ve Reenkarnasyona inanırlar. Hangi dinden bahsedilmiştir?

&Cayinizm

448-Caynizm’in büyük hac yerleri nerelerdir?

&Sameta Sikhara, Pavati ve Girnar Dağı

449-Cayinizm de var olan herhangi bir canlıya zarar vermemeye ne denir?

Ahimsa