Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Asmayı Ve Kesmeyi İyi Bilen Millete Göderilen Peygamber ‘’Hz. Şuayb’’

ASMAYI VE KESMEYİ İYİ BİLEN MİLLETE GÖDERİLEN PEYGAMBER ‘’HZ. ŞUAYB’’ 

137-Şuayb(a.s)’ın kavmi ‘’Günahları Allah(cc)’a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek’’ gibi olumsuzlukları yapmaları sonucu nasıl cezalandırıldılar?

&Üzerlerine gelen Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (as)’ın sayhasıyla helak oldular.

138-Medyen halkına tabi olan Eyke halkı nasıl cezalandırıldılar?

&Ateş ve sıcaklıktan kavrularak

139-Güzel konuştuğu için hangi peygamber peygamberlerin hatibi olarak ilan edilmiştir?

&Hz. Şuayp

140-Depremle cezalandırılan ve Hz. Şuayb’ın gönderildiği halk hangisidir?

&Medyen ve Eyke

141-Hud suresinde anlatılan peygamberlerden hangisi toplumuna “ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum.” şeklinde ki mesajı iletmiştir?

&Hz.Şuayb

142-Hz. Şuayb kavmini ne konuda uyarıyordu?

&Tartı