Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

24-Tilavet Secdesi

TİLAVET SECDESİ 

345-Kur’ân-ı Kerîm’in kaç yerinde secde âyeti geçmektedir?

&14 

346-Tilavet secdesinin ne zaman gerekli kılındığı anlaşılmaktadır?

&Hicretten evvel(Mekke dönemi) 

347-Namazda okunan tilavet secdesinden dolayı secde yapmanın hükmü nedir?

&Vacip

348-Kimden rivayet edildiğine göre; Tilavet secdesi üzerine vacib olan mükellef; ellerini kaldırmaksızın tekbir alır ve secde eder. Secde halinde iken  bir defa – “Sûbhane Rabbina in kane vâdû Rabbina lemef’ûlâ”veya üç defa -“Sûbhane Rabbiyel âlâ”der. Sonra – “Allahû Ekber” diyerek secdeden kalkar. Ayağa kalkarken – “Ğufraneke Rabbenâ ve ileykel masiyr”denilmesi müstehabtır?

&Hz. Abdullah b. Mes’ud (ra)

349-“Âdemoğlu secde âyetini okuyup secde edince, şeytan ağlar ve ‘Vay benim halime! Âdemoğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum, ama secde etmekten kaçındım, bundan dolayı cehennem benimdir’ diyerek oradan kaçar” Bu hadisten kast edilen secde hangisidir?

&Tilavet Secdesi

350-Kur’an-i Kerim’deki secde Ayet-i Kerimelerini okuyan ve dinleyen mü’minler, üzerlerine vacib olan secde hususunda neden titizlik göstermelidirler?

&Çünkü bu amel; şeytani ve tağuti güçleri hüsrana uğratan bir olaydır.

351-Kur’ân-ı Kerîm’de on dört yerde geçen secde âyetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Hanefîler’e göre bu secdeyi yapmanın hükmü nedir?

&Vacip

352-Kur’ân-ı Kerîm’de geçen secde âyetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Hanefîler dışındaki diğer üç mezhebe göre bu secdeyi yapmanın hükmü nedir?

&Sünnet

353-Tilâvet secdesine giderken ve secdeden kalkarken “Allâhüekber” ve secde esnasında “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilmesi sünnettir. Secdeden kalkarken “gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilmesinin hükmü nedir?

&Müstehap 

354-Bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak, secdede iken Allah’a hamd ve şükür ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmaya ne secdesi denir?

&Şükür Secdesi