KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

24-Tarikatlardan ‘’Rifaiyye’’

TARİKATLARDAN ‘’RİFAİYYE’’ 

215-Rifaiyye’nin özellikleri nelerdir?

&Kıyam zikrine uygun musiki icra edilir. Kalbî “ism-i Hay” ve “ism-i Celâl” zikirlerinde ney de üflenir. Tarikatta riyazet ve mücâhedeye çok önem verilir. Bu yolun mensupları zikir ve âyin usûlü olarak “sesli” (cehrî) ve “ayakta” (kıyâmî) zikir usûlünü benimsemişlerdir. Rifâî kıyam zikri coşkun ve hareketlidir ve zikir içinde Rifâiyye’ye mahsus olan “burhan” gösterisi vardır.

216-Sufiler tasavvufun gayesini nasıl ifade ederler?

&ALLAH korkusunun kalbe yerleşmesi  &Güzel ahlak

&ALLAH sevgisi                                   

&Marifetullah

217-Kadiriyye’de toplu zikir hangi şekilde icra edilir?

&Cehrî – Kıyâmî

218-Aşağıdaki eserler kime aittir?

Makalat, Tefsir-i Fatiha ve Şerh-i besmele

&Hacı Bektaşi Veli

219-XIV. ve XV. Asır mutasavvıfları kimlerdir?

&Nakşibend Muhammed Bahâeddin Buhârî

&Hacı Bayram-ı Velî

&Yunus Emre

&Dâvûd-i Kayserî