KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

24-Sa’yin Sünnetleri

SA‘YİN SÜNNETLERİ

145-Sa‘yin Sünnetleri nelerdir?

&Tavaf bitince, tavaf namazından hemen sonra ara vermeden sa‘ye başlamak.

&Sa‘y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm etmek.

&Hadesten tahâret, yani sa‘yi abdestli olarak yapmak.

&Necâsetten tahâret. Bedende, ihramda ve elbisede namaza engel pislik bulunmamak

&Her şavt başında, Safâ ve Merve’de yükseğe çıkıp, Kâbe’ye yönelerek tekbir ve tehlil ile el açıp dua etmek.

&Şavtları peş peşe -ara vermeden- yapmak.

&Erkekler yeşil ışıklı sütunlar arasında “hervele” yapmak ve diğer kısımlarda ise normal yürümek.

&Sa‘y esnasında tekbir, tehlîl, zikir ve dua ile meşgul olmak.

&Niyet etmek.

 

146-Hanefîler’in de içinde olduğu fakihlerin çoğunluğuna göre sa‘yde niyet sünnettir. Hanbelîlere göre niyetin hükmü nedir?

&Şarttır.

147-‘’Mekke’de, Kâbe yakınlarında bulunan Safa ve Merve arasında sa’y ederken, iki tepe arasındaki vadiye -yeşil ışıklı sütunlar arasına- gelindiğinde burayı süratlice geçmektir’’. İfadesiyle hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

&Hervele                             

148-“Rabbim, günahlarımızı bağışla, bize acı, kusurlarımızı affet ve bize ikram et, bildiğin günahlarımızdan vazgeç; çünkü sen bizim bilmediklerimizi de biliyorsun. Şüphe yok ki sen en aziz ve en kerîm olan Allah’sın” Bu dua genelde nerede okunur?

&Hervele(yeşil ışıklı sütunlar arasında her şavtta)