Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

24-Kur’an-ı Kerim’de Hitap Biçimleri

KUR’AN-I KERİM’DE HİTAP BİÇİMLERİ

457-Kur’an-ı Kerim kimlere ve insanın hangi yönlerine hitap eder?

Şunlara hitap etmiştir.

&Peygambere hitap eder.               

&İnsanlara hitap eder.      

&İnananlara hitap eder.                   

&Kafirlere hitap eder.

&İsrailoğullarına hitap eder.           

&Ehli Kitaba hitap eder.

İnsanların şu yönlerine hitap etmiştir.

&İnanç biçimine

&Düşünce biçimine

&Davranış biçimlerine

458-Kur’an’da hangi hitaplar kullanılmıştır?

&Mekke dönemi hitapları: Ey insanlar, Ey Muhammed

&Medine dönemi hitapları: Ey iman edenler, Ey ehli kitap