Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

24-Konfüçyüscülük

UZAK DOĞU DİNLERİNDEN ‘’KONFÜÇYÜSÇÜLÜK’’

428-Adını kurucusu Konfiçyüs’ten alan ve Ahlaki öğretilerin ön planda olduğu din hangisidir?

&Konfiçyüsçülük’tür

429-Millî dinlerden Konfüçyüsçülük’e bu isim, Batılılar tarafından verilmiştir. Çinliler, Konfüçyüs’ü takip edenlere ne derler?

&“Ju-çiya” (edipler)

430-Çin’de Konfüçyüsçülük’ten de önce Yüce Tanrı ne olarak adlandırılmıştı?

&“Şang-ti”

431-Konfüçyüs zamanında Yüce Tanrı ne olarak adlandırılmıştı?

&“Tien”

432-Konfüçyüsçülüğün kutsal metinleri nelerden oluşur?

&Beş kitap ve dört klasikten oluşur. 

433-Konfüçyüsçülüğün beş kitapları nelerdir?

&Şiir kitabı      

&Tarih kitabı       

&Değişiklikler kitabı

&Ayin kitabı    

&İlkbahar ve Sonbahar vekayinâmesi

434-Konfüçyüsçülüğün dört klasikler nelerdir?

&Konfüçyüs’den Seçmeler   &Orta Yol Doktrini

&Mensiyus’den Seçmeler    &Büyük Bilgi

435-Konfüçyüsçülüğün kutsal metinleri Konfüçyüs’den sonra toplanmış, bazıları ona, bazıları daha öncekilere ait bilgileri ihtiva eden metinlerdir. Konfüçyüsçülüğün kutsal metinlerini kimler bir araya getirmiştir?

&Talebeleri

436-Bir din mi yoksa sadece bir ahlak sistemi mi olduğu kesinlik kazanamayan ama Cin’de milli bir din olarak kabul edilen, dinde ahlaki öğretileri ön plana çıkaran ve kendi adına kurulu sistemin kurucusu, m.ö. 551-479 yılları arasında yasamış düşünür kimdir?

&Konfüçyüs

437-Konfüçyanizm hangi milletin kimliğini şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır?

&Çin 

438-Konfüçyüs’ün en önemli takipçisi kimdir?
&
Mensiyüs