Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

23-Taoizm

UZAK DOĞU DİNLERİNDEN ‘’TAOİZM’’

420-Temel prensibi tabiattaki düzeni takip etmek olan ve bu şekilde huzura kavuşulacağını savunan, mensuplarının çoğu Çin’de yaşayan din hangisidir?

&Taoizm’dir

421-Taoist’ler nerede yaşamaktadırlar?

&Dünya nüfusunun yaklaşık %1,5 ‘ini oluşturan Taoist’ler günümüzde en çok sırasıyla Çin ve Kore’de yaşamaktadırlar.

422-Çin’deki Taoizm dininde Yüce Tanrı ne olarak adlandırılmıştı?

&Tao 

423-“Tao” ne denektir?

&Uluhiyeti ifade eder. Alemin anası anlamına gelir. Her şey ondan gelmişti. Başı sonu yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değildir.

424-“Tao” deyiminden kaynaklanır. Tao; yol nizam; bir ferdin, bir hükümdarın, bir devletin tutması gereken yol, gök nizamı’nın insan davranışına verdiği örnektir. Hangi dinden bahsedilmiştir?

&Taoizm

425-Taoizm’in kutsal metni, anlaşılması güç, mistik bir metindir. Taoizm’in kutsal metninin adı nedir?

&“Tao te-king”(Tao’nun fazilet kitabı)

426-Tenasüh ve Reenkarnasyonu tanımlayınız?

&Tenasüh, ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir. Reenkarnasyon; ruh göçü olmaksızın kişinin yeniden bedenlenmesi, yani dünyaya gelmesi anlamına gelir.

427-Taosizm’in kurucusu kimdir?

&Lao Tsu