Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

23-Sehiv Secdesi İle İlgili Meseleler

SEHİV SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER 

336-Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vâciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere ne denilir?

&Sehiv Secdesi

337-Hanefî imamlara göre sehiv secdesini selâmdan sonra, Şâfiî’ye göre ise selâmdan önce yapmak daha uygun ve faziletlidir.  Sehiv secdesini gerektiren bir durum bulununca bu secdenin yapılması Hanefîler’e göre hükmü nedir?

&Vacip

338-Namazın farzlarından ve vâciplerinden her birini yerli yerinde, zamanında, hakkını vererek ve tertibini bozmadan yapmanın hükmü nedir?

&Vacip

339-Mâlikî ve Şâfiîler’e göre sehiv secdesi namazın sünnetlerinden bir veya birkaçının terkedilmesi durumunda yapıldığı için, sehiv secdesi yapmanın hükmü nedir?

&Sünnet 

340-Sehiv secdesini gerektiren bir şeyi kasten işlemek durumunda sehiv secdesi gerekmez; ancak bu namazı iade etmenin uygun olacağını söylemişlerdir; fakat iki vacibi gerek sehven gerek kasten terk etme durumunda sehiv secdesi vâciptir. Bu vacipler nelerdir?

&Fâtiha                                 &Birinci oturuş

341-Sehiv secdesi yapılması gereken durumlar nelerdir?

&Rüknün tekrarı                         

&Ara verme-düşünme

&Kıraat eksikliği veya fazlalığı 

&Secde ve rükûda hata

&Ka‘dede hata (Tehiyyatta)      

&Tahiyyât’ı terk

&Takdim ve tehir(öne alma ve geciktirme)

342-Bir kimse namaz esnasında 3-5 kere sehiv secdesi gerekecek yanlışlık yapsa kaç kere sehiv secdesi yapar?

&1

343-Kişi namazda birinci oturuşu unutup kıyama yönelse de sonra hatırlasa, oturmaya yakın ise oturur, sehiv secdesi yapılmaz. Eğer kıyama yakın ise, oturmayıp namazına devam eder ve vâcip olan birinci oturuşu terkettiği için namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Bu görüş hangi namaz içindir?

&Farz(Nâfile namazda ise, her hâlükârda oturmak gerekir. Üçüncü rek‘atta hatırlanacak olursa, üçüncü rek‘atın secdesine varılmadığı sürece hemen oturulur.)

344-Ta‘dîl-i erkânın hükmü; Kerhi’ye göre vacip, Cürcani’ye göre vacip değil, Ebu yusuf’a göre farzdır. Şafii’ye göre ise ta‘dîl-i erkân’nın hükmü nedir?

&Farz