Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

22-Tefsirin Tedvini(Yazıya Geçirilmesi)

TEFSİRİN TEDVİNİ(Yazıya Geçirilmesi)

190-Tefsir sahabe ve tâbiûn döneminde sözlü nakil yoluyla aktarılıyordu. Daha sonra yavaş yavaş bir araya toplanarak yazılmaya başlanmıştır. Tefsir nezaman tedvin(yazıya geçirilmesi) edilmeye başlanıldı?

&Etbeu-t tabiin döneminde

191-Tedvîn döneminde yazılan Kur’ân tefsirlerinin ortak özelliği nedir?

&Hepsinin filolojik yani dilbilimsel tefsirler olmalarıdır. 

192-Tedvîn olayı 150 yıllık bir gecikme ile Hicri 2. Asrın 2. yarısında gerçekleşebilmişti. Gecikmesinin sebepleri nelerdir?

&Hz. Peygamber’in vahiy kâtipleri vahiyleri yazıyorlardı. Hz. Peygamber Kur’ân’la karışır endişesiyle hadislerin yazılmasına müsaade etmemiş.

&Kur’ân’ın ilk muhatapları ümmi idi. Yani okuryazar değildi. İslâm’ın gelişinden sonra okuma yazmaya önem vermeye başladılar.

&İlk muhatap kitle yazıdan çok hâfızalarına güveniyordu. 

193-Tedvin dönemi Tefsirleri nelerdir?

&Mukatil bin Süleyman (Et-Tefsirü’l-Kebir)

&Süfyanüs Servi(Tefsirüs Servi)

&Yahya bin Selam(Tefsirü Yahya)

&Ferra(Meani’l-Kur’an)

&Ebu Ubeyde(Mecazil Kur’an)

&Abdurrezzak bin Hemman(Tefsir)