Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

22-Namazların Kazası

NAMAZLARIN KAZASI

328-Başlandıktan sonra her nasılsa tamamlanmadan yarıda kesilen veya bozulan herhangi bir nâfile namazın kazâsı yani tekrar iadesinin hükmü nedir?

&Vacip

329-Vaktinde kılınamamış namazı ifade için “kaçmış” anlamındaki fâite kelimesi kullanılır. Bir müslümanın namazı kasten terketmeyeceğini, vakti içinde eda edeceğini, ancak uyuma ve unutma gibi elde olmayan nedenlerle namaz “kaçmış” ise bu durum ne olarak ifade edilir?

&Kaza

330-Meşrû bir mazeret sebebiyle (uyku, savaş, amaliyat, unutma, hayız, nifas, bayılma, koma hali, yeni müslüman olan kişi vb.) namazın kazâya kalması veya bırakılması günah olmaz. Nitekim Hz. Peygamber hangi Savaşta dört(4) vakit namazını tehir etmiştir?

&Hendek

331-Seferde iken dört rek‘atlı bir namazı kaçıran kimse bunu ister seferde isterse aslî vatanına döndükten sonra kazâ etsin, iki rek‘at olarak kılar. Aynı mantığın gereği olarak, normal zamanda kazâya kalmış olan dört rek‘atlı bir namazı sefer esnasında kazâ edecek olan kişi de sefer haline bakılmaksızın bu namazı dört rek‘at olarak kaza edecektir. Bu görüş hangi Mezhebe aittir?

&Hanefi

332-Seferî olan kimse kazâya kalmış dört rek‘atlı namazı iki rek‘at olarak kazâ eder. Seferde kazâya kalan namazda, ikamet halinde kazâ edilince dört rek‘at olarak kılınır. Bu görüş hangi Mezheplere aittir?

&Şafii                    &Hambeli

333-Kazâ namazı ile vakit namazı arasında sıraya kimlerin uyması gerekir?

&Tertip sahibi olanların 

334-Hayatı boyunca=O güne kadar (kaç vakide kadar) namazını kazaya bırakan Müslüman tertip sahibi sayılır?

&1, 2, 3, 4, 5 

335-Kazâya kalan namazların sayısının vitir dışında kaç vakit ve daha fazla olması durumunda tertip sahibi olmaktan düşer-çıkar?

&6, 7, 8 …. Vb. namaz kazası olan tertip sahibi olmaktan çıkar.