KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

22-Müslim’in Özelliklerini

MÜSLİM’İN ÖZELLİKLERİNİ 

72-Müslim’in özellikleri nelerdir?

&İmam-ı Müslim, tasnif ettiği kitabında, 3 binden fazla hadisi bir araya getirmiş ve her hadisi ilgili olduğu baba yerleştirmek hususunda büyük bir titizlik göstermiştir.

&Bab başlıklarını koymamıştır. Bu başlıkları Nevevi koymuştur.

&Buhari’nin kitabındaki gibi mükerrer hadislere fazlaca yer verilmemiştir.

&Buharide bulunmayan hadis 820 dir. (Buna Buhariye zevaidi denir)

&Eda sıygasını kullanırken çok dikkat etmiştir. Eda sıygası haddesena olan hadis sema yoluyla alınmıştır. Ehberena olan kıraat yoluyla alınmıştır.

&Müslimde sülasi hadis yoktur. En ali senedi rubai’dir.

&Hadislerden hüküm çıkarma gayesi olmadığı için hadisi parçalama yoktur.

&Aynı konu ile ilgili hadisleri bir yerde zikreder. Önce en sahih olanını verir. Rivayetler arasındaki farkları belirtir.

&Mevkuf ve Maktu hadis yoktur.

&Hadis rivayeti ile ilgili bir önsöze sahiptir.

&Müslim 30’a yakın şerhe sahiptir.

73-Buhari’nin kitabı niçin Müslim’in kitabından daha üstündür?

&Buhari kitabına hadis alırken daha ağır şartlar getirmiştir. Daha titiz davranmıştır.

&Buhari’de tenkide uğrayan raviler, Müslim’de tenkide uğrayan ravilerden daha azdır.

&Buhari’de metni tenkide uğrayan hadislerde Müslim’de metni tenkide uğrayan hadislerden daha azdır.

&Buhari Muanan hadislerde subut-ul likayı (Buluşmayı) şart koşmuştur. Müslim aynı asırda yaşamalarını yeterli görmüştür.