Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

22-Haccın Vacipleri

HACCIN VACİPLERİ

136-Haccın vacip çeşitleri nelerdir?

&Dolaylı (fer‘î) vâcipler    

&Aslî vâcipler  

137-Aşağıdaki ifadeler hanefî mezhebi için haccın vâciplerindendir. Bu ifadeler haccın hangi vacip çeşidine girer?

&Sa‘y                         &Müzdelife’de vakfe      

&Şeytan taşlama     &Vedâ tavafı  

&Halk veya taksir   &Asli vâcipler      

138-Hem haccın, hem de umrenin vâcibi hangileridir?

&Sa‘y                    &Halk veya taksir   

139-“Koşmak, çaba göstermek” gibi anlamlara gelir. Kâbe’nin doğu tarafında bulunan Safâ ve Merve adlı iki tepe arasında, Safâ’dan başlanıp Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. Bu ifadeyle neyin tanımı yapılmıştır?

&Sa’y                   

140-Sa‘yin yapıldığı Safâ ile Merve arasındaki yere ve mesafeye  “mes‘â” (sa‘y yeri) denir. Bu mesafe yaklaşık kaç metredir?

&350