KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

22-Efendimiz’in Taif Yolculuğu

EFENDİMİZ’İN TAİF YOLCULUĞU

393-Peygamberimiz Peygamberliğin 10. yılında “Koruyucu aramak ve taraftar kazanmak amacıyla” evlatlığı Zeyt Bin Harise ile birlikte nereye gitti?

&Taif’e

394-Peygamberimiz hayatının en büyük eziyetini hangi yolculuk esnasında yaşamıştır?

&Taif yolculuğu

395-Peygamber Efendimiz’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değil de Ebu Leheb’in emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta Efendimiz’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs germişti. Bu yiğit insan kimdir?

&Zeyd Bin Harise

396-Hz. Muhammed(s.a.v), nübüvvetin 10. Yılında (620) şevval ayının sonlarına doğru. Hz. Hatice’nin vefatından bir ay  sonra islamı anlatmak için Taif’e gitti ve zilkade ayında döndü. Taif’e gittiğinde yanında kim vardı?

&Zeyd bin Harise 

397-Rasul-i Ekrem’in İslam’a davet etmek için 619 yılında Şevval ayında gittiği Taif’te kaç gün kaldı?

&10 gün

398-Ebu Talib ve Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşrikler, Hz. Peygambere daha  çok eziyet ettilier. Hz. Muhammed(s.a.v), Taif dönüşünde Mekke’ye girmesine izin vermediler. Kim onu himayesine aldı ve böylelikle Mekke’ye girebildi?

&Nevfel oğullarının reisi Mut’im bin Âdiyy

399-Peygamber Efendimizin Taif dönüşü müşrik olmasına rağmen “Sen hakk-ı himayesi muteber olup küçük görülmeyen bir kimsesin” diyerek himayesine girdiği kişi kimdir?

&Mut’im bin Adiyy

400-Hz Peygamberin, Bedir savaşından sonra esirlerin durumunu konuşmak üzere Medine’ye gelen oğlu Cübeyr’e “Eğer baban sağ olup ta gelseydi, şu kokmuş herifleri ona bağışlardım.” Dediği kişi kimdi?

&Mut’ım Bin Adiyy 

401-Dört oğluna kılıç kuşandırıp, Kâbe’nin dört rüknüne her birisini pür silah diken, Müslümanlara uygulanan ambargoyu yırtan, Bedir harbine yetişemeden doksan küsur yaşında Mekke’de ölen bu zat kimdir?

&Mutim bin Adiyy

402-Rasul-i Ekrem’in Mekke devrinde Hacc kafilelerini ziyaret edip davasına sahip çıkacak insanlar ararken insanlara nasıl hitap etti?

&“Beni kavmine götürecek bir kimse yok mu? Zira Kureyş benim Rabbimin kelamını tebliğ etmemi engelledi.”

403-Hz. Muhammed(s.a.v), nübüvvetin 10. Yılında Taiflileri islama davet için gitmişti. Peygamberimiz, Taiflilerin şiddetinden kurtulmak için bir bağ evine sığınmıştı. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine elini öperek Müslüman olan kişinin adı nedir?

&Ninovalı Addas adlı bir köle müslüman oldu.

404-Efendimizin Taif’te sığındığı bağa, daha sonraları ne adıyla bir mescid yapmıştır?

&Mescid’ül-Ku(Ku Mescidi)