KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

21-İki Namazı Bir Vakitte Kılma

İKİ NAMAZI BİR VAKİTTE KILMA 

317-Âlimler, hac zamanında Arafat’ta öğle ile ikindinin öğle namazının vaktinde birlikte kılınması konusunda görüş birliği etmişlerdir. Bu birleştirme ne olarak ifade edilir?

&Cem‘-i takdîm 

318-Âlimler, hac zamanında Müzdelife’de akşam ile yatsının yatsı namazının vaktinde birlikte kılınması konusunda görüş birliği etmişlerdir. Bu birleştirme ne olarak ifade edilir?

&Cem‘-i te’hîr

319-Cem‘-i takdîm ve Cem‘-i te’hîr ile namaz kılınırken kaç ezan okunur, iki farz arasında sünnet namaz kılınmadıysa bir kamet getirilir, iki farz arasında sünnet namaz kılındıysa kaç kamet getirilir?

&1 ezan, -2 kamet

320-Cem‘-i takdîm ve Cem‘-i te’hîr ile namaz kılmak için yani iki namazın cemedilmesini câiz kılan sebepler vardır. Ancak; Hanefi mezhebi cem olayına sıçak bakmamıştır. Bu sebepler nelerdir?

&Yolculuk (sefer)                              

&Yağmur, çamur, kar, dolu

&Hastalık                            

&İhtiyaç ve meşguliyet

&Hepsi

321-Cem‘ konusunda en geniş görüşe sahip olan mezheb hangisidir?

&Hambelî

322-Hanbelî fakihi âlimlerinden birinin cem hususta getirdiği ölçü şudur: “Cumanın ve cemaatle namazın terkedilmesini câiz kılan her sebep, cem‘i de câiz kılar”. Bu görüş hangi hanbeli âlimine aittir?

&Ebû Ya‘la

323-Cebrail (as)’ın peş peşe kaç  gün Hz. Peygamber’e imamlık yaparak namazların ilk ve son vakitlerini göstermiştir?

&2

324-Cem yaparken cem‘-i takdîm’de öğle namazına başlarken niyet etmek, Cem‘-i tehîr’de ise akşam namazı vakti içinde niyet etmek gerekir. Sırayı gözetmek (tertibe riayet etmek) gereklidir. O halde hangi namazlar cem edilir?

&Öğle ile İkindi ve Akşam ile Yatsı 

325-Cem‘ yapılırken, iki namazı ara vermeksizin peşi peşine kılınması gerekir. İki namaz arasında verilebilecek aranın belirlenmiş bir miktarı olmayıp, abdest alacak ve kamet getirecek kadar bir süre olduğu söylenmektedir. Bu namazları peşi peşine kılınmaya ne denir?

&Muvalat

326-Düşman saldırısı gibi ciddi bir tehlike anında cemaatin iki gruba ayrılarak, imamın arkasında farz bir namazı nöbetleşe kılmalarıdır. İki rek‘atlı bir namazın ilk rek‘atını, dört rek‘atlı bir namazın ilk iki rek‘atını imamla birlikte kılan birinci grup, ikinci secdeden veya ilk oturuştan sonra cemaatten ayrılıp görev başına gider, ikinci grup gelerek imamla birlikte kalan rek‘atları tamamlar ve göreve döner. İmam kendi başına selâm verir. Daha sonra da birinci grup kıraatsiz, ikinci grup kıraatli olarak nöbetleşe namazlarını tamamlar, böylece hem cemaatle namaz ifa edilmiş, hem de görev aksatılmamış olur. Bu namaza ne namazı denir?

&Korku namazı

327-Bazı namazların ilk defa “korku namazı” biçiminde kılındığı olay hangisidir?

&Zatür Rika Gazvesi