Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

21-Hukuk Ekolleri

HUKUK EKOLLERİ

412-İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri nelerdir?
& Nassların metinlerinin farklı şekilde anlaşılması, hükümde görüş ayrılıklarına yol açmıştır. Burada ağırlıklı olarak dilin yapısı ve özellikleri devreye girmektedir.

&Sünnetle ilgili malzemenin tespiti. İslam hukukçularının sünnet konusundaki birikimlerinin farklı olması

&Hadisler tedvin edildikten sonra ise hadisin güvenilirliğini tespite yönelik ayrılıklar.

&İslam hukukçularının delil ve yöntemlerin kaynak değeri konusunda farklı düşünmeleri.

&İslam hukukçularının farklı kavrayışlara sahip olması.

&İslam hukukçularının bulunduğu sosyal çevrelerin farklı olması. Bu duruma örnek İmam-ı Şafi’nin Irak’tayken benimsediği görüşlerin bir kısmını Mısır’da iken değiştirmiş olması.

&Siyasi yönelim farklılıklarının fıkhi eğilimler üzerindeki etkisi. Örnek; büyük çoğunluğun ehlisünnet vel-cemaat olmasının yanında Hariciler ve şiiler de ortaya çıkmıştır.

413-İhtilafu’z-Zaman ve İhtilafu’l-Burhan ne demektir?

&İhtilafuz zaman; şartların ve çevrenin farklılığından kaynaklanan ihtilafa denir. İhtilaful burhan; delil ve yöntem farklılığından kaynaklanan ihtilafa denir.

414-İslam hukuk ekollerini nasıl sınıflandırabiliriz?

&Ehlisünnet adı verilen büyük çoğunluk iki gruba ayrılır.

&Yaşayan Sünni hukuk ekolleri: dört mezhep; Hanefi, şafii, Maliki, Hanbelî

&Günümüze dek varlığını sürdürememiş Sünni hukuk ekolleri: Evzai, Sevri, Leys, Taberi, Zahiri

&Sünni hukuk ekolleri dışında Şii (Zeydi, Caferi ve ısmaili) ve Harici (ıbazi) ekolleri